Töitä Keskustan koulun tenniskentällä ei olisi saanut edes aloittaa

Akaan tekninen toimi ei hankkinut parakeille rakennuslupaa

Akaan kaupungin tekninen toimi ei omassa tiedotteessaan ja Keskustan koulun sisäilmatyöryhmän kokouksessa kertonut, että väistötiloilta puuttuu rakennuslupa.

Akaan kaupungin vastaavan rakennustarkastajan Henri Salosen mukaan hän kehotti jo viime vuoden puolella kaupungin teknistä toimea laittamaan vireille rakennuslupahakemuksen Keskustan koulun väistötiloille. Salonen näki silloin ennusmerkit, että tarvetta tiloille tulee olemaan.

Nyt 12 ryhmän opetusta varten vuokratut parakit ovat jo pystyssä, mutta rakennuslupaa niillä ei edelleenkään ole. Siksi niitä ei ole myöskään voitu ottaa käyttöön, ja opetusta on jatkettu epäonnistuneesti peruskorjatussa ja tutkitusti sisäilmaongelmaisessa koulussa.

– Lupaa ei ole voitu myöntää, koska lupahakemus on ollut puutteellinen. Sitä on useamman kerran pyydetty täydentämään, ja he ovat olleet hyvin tietoisia, mikä meidän vaatimustaso on lupahakemuksen suhteen. Väistötilojen käyttöönotto on mahdotonta, kun lupaa ei ole lainvoimaisesti olemassa, Henri Salonen sanoo.

Väistötilojen rakennuttaja ja samalla rakennusluvan hakija on Akaan kaupunki ja sen tekninen toimi. Henri Salonen sanoo, ettei hän tiedä, miksi lupahakemusta ei ole saatu tarvittavaan muotoon. Täydennyksiä on vaadittu ilmanvaihdon, rakennussuunnittelun ja vesi- ja viemärisuunnittelun osalta. Lupahakemuksesta on puuttunut myös työnjohtajien nimiä.

Rakennustyö pitäisi keskeyttää

Akaan kaupunki maksaa Algeco Oy:lle parakeista vuokraa 4 472 euroa kuukaudessa. Vuokran lisäksi kaupunki maksaa tuontikuljetuksesta ja asennuksesta 55 500 euroa ja asennuksesta toiseen kerrokseen 9 500 euroa.

Perjantaina 28.4. Keskustan koulun parakkeja nosteltiin toiseen kerrokseen, vaikka rakentamista ei olisi ilman lupaa saanut edes aloittaa.

– Maankäyttö- ja rakennuslaissa sanotaan, että rakennustyö pitäisi keskeyttää tällaisessa tilanteessa. Sekin, että töihin on ryhdytty, on luvatonta. Se ei ole täysin tavatonta, että tämmöistä tapahtuu Akaassa ja muissa kunnissa. Tätä kutsutaan jälkiluvittamiseksi.

Parakkien käyttöönottokatselmus on sovittu perjantaille 12. toukokuuta. Viime viikon torstaina Henri Salonen ohjeisti teknistä toimea, mitä pitää milläkin aikataululla toteuttaa, että katselmus voidaan pitää tänä perjantaina.

– Lupahakemus voidaan kohta ottaa käsittelyyn, mutta siihen täytyy vielä hyväksyttää vastaavat työnjohtajat eli erityisalojen vastuuhenkilöt, jotka vastaavat siitä, että työt on toteutettu meille toimitettujen suunnitelmien mukaisesti, Salonen kertoi Akaan Seudulle perjantaina 5.5.

Kenen puumerkki papereihin ilmestyykään, kyseinen henkilö on vastuussa siitä, mitä parakkityömaalla on tehty.

– Vastaava työnjohtaja ei pysty oikein omaan työhönsä enää vaikuttamaan, mutta hän vastaa siitä, Henri Salonen sanoo.

Turvallisuudesta ei voida tinkiä

Henri Salosen mukaan Akaan tekninen toimi tuntui pitävän loppuvuonna annettua suositusta rakennusluvan vireillepanosta tarpeettomana ylireagointina. Ennen viime viikkoa Salonen ei saanut Akaan tekniseltä johtajalta Antti Kemiltä mitään vastauksia lupahakemukseen ja aikatauluihin liittyviin kysymyksiin.

Koulun vieressä oleva rakennustyömaa oli viime sunnuntaina eristetty yhdellä kaupungin puomilla ja maassa makaavilla muovinauhoilla.

Rakennusvalvonnasta vastaava kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan keskiviikkona 3.5. ja tiedotti tilanteesta kaupungin virkamiesjohtoa jo edellisenä päivänä sekä kaikkia Akaan valtuutettuja kokouksen jälkeen. Tämän jälkeen tekninen toimikin reagoi.

Väistötiloja varten tarvitaan tilapäinen rakennuslupa, jonka puitteissa on mahdollista lieventää hakemusvaatimuksia. Tätä Salonen ei ole voinut tehdä.

– Turvallisuuden ja terveellisyyden puolesta en näe, että on mahdollista lieventää lainkaan. Koululaisten ei pidä huomata mistään, että he ovat väistötiloissa. Ilman on oltava sellaista, että siellä pystyy opiskelemaan.

Akaan kaupungin 4.5. julkaiseman tiedotteen mukaan parakkien ilmanjakoa vielä säädetään ja suoritetaan loppusiivous.

Toisen kerroksen opetustiloihin kuljetaan parakkien päädyssä olevia portaita pitkin.

– Parakkien kosteusmittauspöytäkirjat toimitetaan ensi viikon alussa sekä samalla tuodaan esiin muita tarvittavia korjauksia. Maanantaina 15.5. alkaen väistötilat ovat luokkatilakäytössä, kaupunki lupasi.

Rakennusluvan puuttumista tekninen toimi ei tiedotteessa kertonut, eikä siitä Akaan Seudun tietojen mukaan puhuttu mitään myöskään 4.5. pidetyssä Keskustan koulun sisäilmatyöryhmän kokouksessa.

Valitusaikana toimitaan omalla vastuulla

Vastaava rakennustarkastaja Henri Salonen kertoo olevansa lievästi pessimistinen sen suhteen, mitä tällä viikolla tulee tapahtumaan.

– Ilmanvaihtoa muokataan siitä mitä se oli alkujaan, että se olisi ainakin teoriassa määräysten mukainen. Toki siinä on vielä semmoinen momentti, että kun päätöspäivä on torstai ja käyttöönotto perjantaina, lupa ei ole lainvoimainen vielä perjantaina. Siinä on oikaisuvaatimusaika päällä.

Parakkien käyttöönottoa pitäisi siis odottaa vielä kaksi viikkoa eli 26.5. saakka, jolloin rakennuslupa on lainvoimainen. Oikaisuvaatimus tulee osoittaa kaupungin rakennusvalvontaan, ja sen käsittelee kaupunkisuunnittelulautakunta.

– Tätäkin on tässä kunnassa käytetty hyväksi sillä tavalla, että ne, jotka toimivat valitusaikana omalla kiinteistöllä, touhuavat omalla vastuullaan.

Sama pätee myös Akaan kaupunkiin.

Vaikka Akaan kaupunki saisi perjantaina 12.5. käyttöluvan parakeille, se toimii niissä seuraavat kaksi viikkoa omalla vastuulla, kunnes jättöaika rakennusluvan oikaisuvaatimukselle päättyy. Rakennuslupaa hakee tekninen toimi, mutta tiloja käyttää sivistystoimi.

– Juuri näin, Salonen vahvistaa.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.