Akaan edun on oltava ensisijainen

Suuri määrä veronmaksajia on hämmästyneenä seurannut viime aikojen kunnalliselämää Akaassa. Valitettavasti meillä on syvä johtamiskriisi, joka on merkittävästi heikentänyt  julkikuvaamme.

Viialan Keskustan koulun peruskorjaus epäonnistui sekä taloudellisesti  että toiminnallisesti. Tiedustelenkin, onko vastuiden kohdentamiseen ryhdytty kaupungin organisaatiossa? Onko jo selvitetty rakentajien vastuu, sillä sellainen pitäisi ehdottomasti rakentamista koskevista sopimuksista löytyä? Millaisista vastuulausekkeista on sovittu vai onko?  Kenelle lankeaa vastuu korjauksen korjauksista, entä muista epäonnistumisista johtuvista ja seuraavista kustannuksista kuten väistötilojen hankkimisesta?

Miten peruskorjauksen aikainen valvonta on järjestetty? Kaupungin puolesta hankkeessa on toiminut useita henkilöitä. Vastuutaan ei voi välttää kaupunginjohtajakaan, sillä hän on johtoryhmään kuuluvan teknisen johtajan esimies.

Asiaan olisi pitänyt reagoida jo aika päiviä sitten. Nyt ei ole ainakaan virallista tietoa siitä, miten asiassa on edetty ja aiotaanko edetä. Selvintä olisi, että selvittelyn tekee jokin muu taho kuin he,  jotka ovat asiassa toimineet.

Toinen kriisiytymä liittyy kaupunginjohtajan aseman arviointiin. En ota kantaa siihen, mitä johtajan virkahuoneessa on puhuttu enkä siihenkään onko valtuutetun vihainen puhe tulkittavissa vihapuheeksi. Näitä asioita ehdittiin tarjota jo poliisillekin sillä luonnollisella seurauksella, että asia ponnahti takaisin kaupungille. Menettelytapa – keskinäinen selvittely työpaikalla – on kaupungin omien ohjeiden ja työpaikoilla yleisesti noudatettavien periaatteiden mukainen.

En ota kantaa kaupunginjohtajan virkavapauden perusteisiin. Joka tapauksessa 13 valtuutetun vireille panema, 6 hallituksen jäsenen esittämä ja 31 valtuutetun kannattama tilapäinen valiokunta on tehnyt työnsä. Sekä kaupunginjohtaja Viitasaaren että Akaan kaupungin etu olisi edellyttänyt nopeampaa reagointia haastemiehen yhteydenottoihin. Nyt näyttää siltä, että prosessi on mennyt peliksi, jossa odotetaan, että istuvan valtuuston toimikausi päättyy.

Mikäli niin käy, että nyt istuva valtuusto ei ennätä asiaa käsitellä, herää kysymys siitä, miltä pohjalta kantansa muodostavat puolet valtuutetuista; he, jotka ovat uusia. Vaikka luottamuksen menettämisen arviointi on aina jossakin määrin subjektiivinen asia, ratkaisu pitää tehdä  objektiivisin perustein.

Silloin tulee nojautua tilapäisen valiokunnan tekemään selvitykseen, kaupunginjohtajan vastineeseen ja hallituksen lausuntoon asiasta. Aineiston sisällön valossa ja ottaen huomioon kiusaamisväitteet ja tiedoksiannon toimittamisessa esiin tulleet seikat valtuutettujen tulee tehdä kokonaisarviointinsa.  Hyvä veli  -suhteet tai esimies-alaissuhteet ovat vääriä vaikuttimia.

Epäasiallisin perustein mahdollisesti tapahtuvan irtisanomisen varalta Akaalla ja kaupunginjohtajalla on sopimus erokorvauksesta. Se on kohtuullinen ja reilu sopimus.

Me veronmaksajat jäämme odottamaan, mitä tulemaan pitää erilaisten vastuuselvitysten tiimoilta.

” En mää täsä syylissi kaipa yhtikäs. Vastuunkantajii mää kaippa.” Se on Akaan ensisijainen ja kiistaton etu.

Timo Rajala

VT, hallintojohtaja

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>