Mielipide: On syytä epäillä

Akaan kaupungissa on meneillään prosessi, josta ei sivuhaaroja puutu. On outoa, että kaupungin ja kaupunginjohtajan kannalta näin merkittävässä asiassa on niin monta hämmentäjää. Liian monta.

Kolmetoista valtuutettua ovat ilmoittaneet, että he ovat menettäneet luottamuksensa johtajaan. Heidän arvionsa perustuu omaan näkemykseen.  Kuntalaki antaa menettelyohjeen.

Valtuuston selkeä enemmistö äänin 31–12 on katsonut, että on syytä asettaa tilapäinen valiokunta selvittämään luottamuksen olemassaolon tai puuttumisen perusteet. Luulisi ja veronmaksajana ja kunnan täysivaltaisena jäsenenä edellyttäisi, että merkittävässä asiassa annettaisiin selkeä tuki valiokunnan työlle. Jokainen valtuutettu arvioikoon aikanaan, millaisia johtopäätöksiä selvityksen perusteella asiassa tekee.

Olisi luonnollista, että valiokunnalle sallitaan kaikki asiantuntija-apu monimutkaisessa asiassa. Niin on tapana toimia niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Kaupunginjohtaja on tehnyt häirintäilmoituksen 17 valtuutetusta. Akaassa on vuodesta 2013 lähtien ollut toimintamalli, jossa selvitetään, mitä häirintä tai epäasiallinen kohtelu tai kiusaaminen ovat, mitä keinoja on käytettävissä ja miten asioihin puututaan.

Vireille tulleen asian selvittely käynnistyy osapuolten kuulemisella. Sen jälkeen on mahdollista arvioida, mistä on kysymys, mikä merkitys mahdollisella kiusaamisella on henkilön terveydelle jne.

Kaupunginhallituksen kokoonpano, josta kiusaamisväitteen vuoksi itsensä jäävänneet puuttuivat, päätyi kaupungin oman ohjeistuksen vastaiseen menettelyyn. Se sivuutti osapuolten kuulemisen ja muut menettelynormit ja päätyi äänin 5–0, 1 tyhjä, velvoittamaan henkilöstöpäällikön ilmoittamaan asian poliisille.

Poliisissa arvioidaan nyt asiaa. Esitutkintalain mukaan on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty. Ydinkysymys on: mikä rikos? Poliisi ei ole työpaikkakiusaamisväitteiden selvittäjä.

On sekä Akaan kaupungin että virassa olevan kaupunginjohtajan edun mukaista, että asia selvitetään. Siihen olisi tosin hyvin riittänyt tilapäinen valiokunta, jonka on ilman muuta voitava hankkia asiantuntija-apua, sekä ryhdikäs kaupungin sisäinen selvittely.

On vaikea ymmärtää, miten rikosilmoitus palvelee Akaan kaupungin etua. Eikö se olekaan luottamushenkilöiden korkein päämäärä? Asia muuttuu näet kokonaan toiseksi, jos motiivina onkin oman mielipiteen kirkkauden kiillottaminen. ”Minä olen sitä mieltä.” ”Mitäs minä sanoin?” Minä!

Kuntavaalit ovat kuukauden kuluttua historiaa. Tätäkin menettelyä sopii punnita valintoja tehdessään.

Timo Rajala

Varatuomari, hallintojohtaja

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>