Muovipintaiset päällysteet on laitettu liian kostealle betonipinnalle

Keskustan koulussa on rakennusvirheitä ja pahoja päästöjä

Vuosina 2014–2015 peruskorjatun Keskustan koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontui maanantaina 13. maaliskuuta kuulemaan koulun sisäilmaongelmien selvittämiseksi tehdyistä tutkimuksista. Keskiviikkona kokouksesta lähetettiin oppilaiden vanhemmille tiedote, jonka mukaan koulun rakenteissa, materiaaleissa ja ilmanvaihdossa on monia ongelmia. Ongelmat johtuvat muun muassa peruskorjauksessa tehdyistä virheistä.

Tiedotteen välitti vanhemmille Viialan yhtenäiskoulun apulaisrehtori Kaija-Leena Salovaara ja sen laati sisäilmatyöryhmän kokoukseen osallistunut Viialan yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Janita Puomila.

Professori Tuula Putus (oik.) vastasi helmikuun yleisötilaisuudessa Janita Puomilan kysymykseen.

Tiedotteen mukaan Keskustan koulun sisäilmaongelmia selvittävän diplomi-insinööri Kari Immosen tutkimuksissa on selvinnyt, että koulun peruskorjauksessa muovipintaiset päällysteet on laitettu liian kostealle betonipinnalle. Tämä on aiheuttanut kemiallisen reaktion, joka aiheuttaa voc-päästöjä eli liuotinpohjaisia hiilivetyjä, jotka kerääntyvät ihmisen verenkiertoon.

Tiedotteen mukaan koululla altistutaan nyt voc-päästöille, jotka poistuvat kehosta koulusta poissaolon aikana. Tällöin olo paranee. Voc-päästöt olisi vältetty päällystämällä kuivalle pinnalle.

Vanhemmille lähetetyn tiedotteen mukaan materiaalinäytteitä on otettu kahdeksasta tilasta, ja vauriot vaihtelevat luokittain. Kaikissa tiloissa oli päästöjä, ja kuudessa tilassa erittäin pahoja päästöjä.

Näytteiden ottopaikat on valittu oireilevien oppilaiden luokkatietojen ja henkilökunnan kertomusten perusteella ja kohdennettu pintakosteusmittausten avulla. Lähes kaikissa mittauksissa havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia.

Puolet tiloista mahdollisesti käyttökelpoisia

Keskustan koululla tehdyt materiaalitutkimukset kohdistettiin koulun A- ja B-siipeen. Muut tilat on havainnoitu jatkotutkimuksia varten.

Havaintokierroksella havaittiin viemärin hajuja pohjakerroksessa sekä erityisen voimakkaana ensimmäisen kerroksen A-osan käytävään siirryttäessä. Saman käytävän vessojen poistoilma ei toimi lainkaan.

Useissa tiloissa havaittiin muovimaton asennuksen virhe, joka on havaittavissa liimauskamman jäljestä. Luokassa A120 ilma oli raskas tai tunkkainen, samoin A-osan kolmannen kerroksen käytävällä oli tunkkainen ilma ja muovinen haju. Luokka A134 on kylmä.

Professori Tuula Putus (toinen vas.) oli hlmikuussa Akaassa kertomassa Keskustan koulun oirekyselyjen ja pölynäytteiden tuloksista. Valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen (vas.) johti Hirvialhon koululla järjestettyä tilaisuutta. Oikealla Akaan vs. sivistysjohtaja Tuovi Ronkainen ja hänen takanaan diplomi-insinööri Kari Immonen.

Kari Immosen mukaan noin puolet tiloista on mahdollisesti käyttökelpoisia, ja puolet vaativat lattiapäällysteiden ja liimojen vaihdon ja betonipinnan puhdistamisen.

Immosen mukaan on myös muutamia paikkoja, joissa on vanhoja materiaaleja, joista tulee jonkin verran päästöjä. Ne eivät ole oirehtimisen ihmismäärää selittävä tekijä.

Ennen peruskorjausta altistuneet ovat herkistyneet näille samoille mikrobeille ja niiden päästöille, joita on vielä rakenteissa tietyissä kohdissa. Ne paikallistetaan ja suoritetaan lisätutkimuksia. Immosen mukaan näitä rakenteita ei ole paljon.

Ilmanvaihto ei sovellu kohteeseen

Tiedotteessa kerrotaan, että Kari Immosen mukaan Keskustan koulun ilmanvaihtojärjestelmä ei toimi eikä ole riittävä. Asiaa selvitetään suunnittelijan ja urakoitsijan kanssa. Vanhemmille lähetetyn tiedotteen mukaan ilmanvaihdon huonon tilanteen selittää kolme asiaa.

– Luokkiin on suunniteltu normien mukaan minimi ilmanvaihto, joka ei sovellu kohteeseen. Suunnittelussa ei ole otettu huomioon rakennuspaikan lämpökuormaa auringosta ja kosteuskuormaa suurista oppilasmääristä johtuen.

– Ilmanvaihdon tehostaminen aiheuttaa meluhaittaa, koska ilmanvaihtokanavia ei ole suunniteltu suuremmille tehoille.

– Hiilidioksidiohjaus ei ole toiminut kunnolla huonojen ohjeistuksien takia. Hiilidioksidiohjaus on kytketty pois, ja ilmanvaihdon pitäisi toimia koko ajan täysillä, jotta ilma vaihtuu ja altistuminen päästöille helpottuu.

Tiedotteen mukaan välituntituuletus tulee aloittaa heti, kun ikkunoihin saadaan asennettua säätömekanismit ja avauskahvat, jotta ilma saadaan raittiiksi. Ala-aulan ilmanvaihto on suunniteltu huonosti ihmismäärään ja kosteisiin vaatteisiin ja kenkiin nähden. Ala-aulan ilmanvaihtoa tulee selkeästi lisätä.

Tiedotteessa kerrotaan myös, että aulan lattian alla on purkamattomia eristeitä ja materiaalia tuulettamattomassa kanaalissa.

Koululla havaitun viemärin hajun aiheuttavat katolla sijaitsevat viemäriverkoston tuuletusputket, joista hajut ajautuvat suoraan koneellisen ilmanvaihdon raitisilmaottoaukkoon. Tätä kautta hajut leviävät koko talon ilmanvaihtoon. Hajujen kulku on selvitetty savukokein.

Korjauksia tarkoitus tehdä jo toukokuussa

Kari Immosen mukaan tarkoitus on, että ensin korjattaisiin koulun B-osa toukokuun alusta lähtien. Korjaus kestäisi toukokuun ajan, ja kesäkuukausina korjattaisiin A-osa. Tavoitteellinen aikataulu olisi, että syksyllä on valmista, jos korjaustavaksi valitaan Immosen suosittelema tapa.

Lisätutkimuksia Keskustan koululla tehdään kuun vaihteessa 30.3., 1.4. ja C-osassa 4.–5.4.

Tiedotteessa kerrotaan, että kaikkia vanhoja materiaaleja ei ole vielä löydetty mutta että Kari Immosen mukaan sellaisia paikkoja ei ole paljon.

– Näiden löytyminen ei kuitenkaan vaikuta niin suurelta osin, etteikö remonttia kannattaisi tehdä, tiedotteessa sanotaan.

Professori Tuula Putukselta on pyydetty riskianalyysi siitä, onko näiden analyysien tuloksien perusteella turvallista jatkaa oleilua koululla. Putukselle soitetun puhelun perusteella Putus osasi sanoa, että voc-arvot ovat korkeita.

Kari Immonen (vas.), valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen ja tekninen johtaja Antti Kemi (oik.) Keskustan koulua koskeneessa yleisötilaisuudessa helmikuussa.

Putuksen mukaan on kolme ongelmaa, joista yksi on mikrobilöydökset ja pölyisyys, toinen on ilmanvaihdon riittämättömyys ja viemärikaasujen pääsy sisäilmaan, ja kolmantena on liimojen ja liuottimien aiheuttamat arvot ylittävät voc-päästöt.

Tiedotteen mukaan Tuula Putus ei suosittele työskentelemään tiloissa, joissa on korkeat voc-pitoisuudet. Yleinen viitearvo on 400 mikrogrammaa kuutiometriä kohden Valviran soveltamisohjeen mukaan. Erilaisille haitta-aineille on omat toimenpiderajat, mutta esimerkiksi havainnoissa löydetylle 2-Butoksietanolille ei ole viitearvorajaa, koska se on epätavallinen löydös. Sisäilmatyöryhmän keskusteluissa puhuttiin yli 1000 mikrogramman arvoista kuutiometriä kohden.

Parakeista on saatu tarjouksia

Tiedotteessa kerrotaan, että terveydenhoitajan mukaan Keskustan koululla oireilevia lapsia on tällä hetkellä 168, joista 140 on siirretty väistötiloihin. Väistötiloihin siirtyneistä noin puolella oireet ovat loppuneet kuukausi siirron jälkeen. Seurakuntasalilta on rekisteröity jonkin verran oireilua.

Väistötiloiksi suunnitelluista parakeista on saatu kaksi tarjousta tarjouspyynnön mukaisesti kuudesta luokkatilasta. 12 luokkaa on mahdollista saada toukokuussa.

Keskustan koulun kaikkien oppilaiden siirtämiseksi väistötiloihin tarvittaisiin 21 luokkaa ja hallintotilat. Väistötiloja pyritään selvittämään ja saamaan mahdollisimman pian.

Tiedotteen mukaan Viialan yhtenäiskouluun myös kuuluvaa Hirvialhon koulua ei harkita väistötilaksi ennen kuin sen tilanne selviää. Keskustan koulun sisäilmatyöryhmässä kävi tiedotteen mukaan ilmi, että myös Hirvialhon koululla aloitetaan tutkimukset 31.3. homekoiran avustuksella. Näytteidenotto jatkuu Hirvialhon koululla 1.4. ja 4.–5.4.

Sisäilmatyöryhmän kokouksessa tuotiin myös tiedoksi, että koululla on pidetty aluehallintoviraston tarkastus tiistaina 7. maaliskuuta. Avin tarkastus koskee henkilökunnan terveyden ja työolojen tarkastelua. Paikalla oli myös asiantuntija Kari Immonen. Avin raportti saadaan noin kuukauden kuluttua tarkastuksesta. Oppilaiden työolojen tarkastuksia suorittaa terveydensuojelu.

Virallinen tiedote oli suppeampi

Akaan kaupunki julkaisi jo tiistaina 14.3. nettisivuillaan seuraavanlaisen tiedotteen Keskustan koulun tilanteesta:

”Rakennustekninen asiantuntija DI Kari Immosen tutkimuksista on saatu väliraportti. Tutkimukset jatkuvat 15.-17.3.2017 Kari Immosen ja rakennusterveysasiantuntija Raimo Lajusen toimesta. He kartoittavat tarkemmin sisäilmatilanteen eri opetustiloissa ja ottavat lisää voc-näytteitä. Tämän jälkeen tehdään suunnitelma tilojen käytöstä.

Professori Tuula Putukselta on pyydetty riskianalyysi tilojen soveltuvuudesta opetuskäyttöön. Kokonaistilanteen tutkimukset jatkuvat huhtikuun loppuun saakka.

Väistötilojen hankinta etenee suunnitelmien mukaan.”

Kaupungin tiedotteessa oli lisätietoja varten Akaan va. kiinteistöpäällikkö Juha Jalosen nimi ja puhelinnumero. Akaan Seutu tavoitteli Jalosta puhelimitse keskiviikkona 15.3. päivällä ja iltapäivällä ja jätti hänelle soittopyynnön kuten myös Akaan tekniselle johtajalle Antti Kemille. Torstaihin 16.3. kello 00.05 mennessä Jalonen tai Kemi eivät olleet soittaneet takaisin.

Kommentit (2)

  1. Tapio Ehder

    Toivottavasti nyt Akaan kaupungin viranomaiset käynnistävät välittömästi reklamaatioprosessin remontointifirmoja kohtaan. Selviä asennusvirheitä on tapahtunut. Nyt tarvittaisiin sitä kaupunginhallituksen kaipaamaa lakimiesapuakin!

    Vastaa

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>