Mielipide: Kaupunginjohtajan luottamuksen arviointi

Tällä valtuustokaudella on valtuutettujen keskuudessa epäluottamus kaupunginjohtaja Aki Viitasaarta kohtaan kasvanut merkittävästi. Valtuustoryhmien puheenjohtajat selvittivät henkilökohtaisilla kyselyillä asiaa, ja yli kolmekymmentä valtuutettua oli valmis perustamaan tilapäisen valiokunnan tilanteen selvittämiseksi.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat epäsäännöllisin väliajoin keskustelemaan poliittiseen yhteistyöhön liittyvistä asioista. Kokouksessa 30.1.2017, johon minä hallituksen puheenjohtajana ja valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen osallistuimme, päädyimme kertomaan avoimesti kaupunginjohtajalle tästä luottamuspulasta ja tiedustelemaan, olisiko hänellä esittää ratkaisua esimerkiksi johtajasopimuksen pohjalta. Samassa kokouksessa kaupunginjohtaja Aki Viitasaari oli kokouksen aluksi kertomassa hyvinvointikeskuksen tilanteesta.

Sovin 2.2.2017 aamupäivällä Viitasaaren kanssa tekstiviestillä palaveriajankohdan samalle päivälle kello 16.30. Yritin ensiksi tavoittaa häntä puhelimitse, mutta hän ilmoitti tekstiviestillä olevansa TAYS:ssa kokouksessa. Sovittuna aikana olimme valtuutettu Juhani Salinin kanssa kaupunginjohtajan työhuoneessa ja esitin asiamme. Viitasaari kertoi, ettei pysty ottamaan näin äkkiseltään kantaa asiaan, vaan hänen on keskusteltava asianajajan kanssa. Sovimme, että hän ilmoittaa näkemyksensä tilanteen ratkaisemiseksi 9.2.2017 puoleen päivään mennessä. Kaupunginjohtaja soitti minulle sovittuna aikana ja kertoi, ettei hän näe mahdolliseksi hakea ratkaisua johtajasopimuksen pohjalta.

Kuten edellä olevasta käy ilmi, kyseessä ei ollut neuvottelutilaisuus, kuten Harri Rämö mielipidekirjoituksessaan Akaan Seudussa 8.3.2017 väittää, vaan yhteisen tilannekuvan muodostaminen. Kaupunginjohtajaa ei pyydetty eroamaan eikä hänelle tarjottu siirtymiskorvausta, koska siihen meillä ei ollut valtuutusta. Näiden vaihtoehtojen väitetty tarjoaminen on yksinomaan kaupunginjohtaja Viitasaaren oma tulkinta ja johtopäätös hänellä tilanteessa käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Valtuusto on perustanut Kuntalain mukaisen tilapäisen valiokunnan selvittämään asiaa. Toisin kuin Rämö kirjoituksessaan väittää, lakia kunnallisesta virkamiehestä 35 §:ä ei tällöin sovelleta. Luottamuspulalle täytyy kuitenkin käyttämäni asianajajan mukaan olla perusteet. Omista lakiopinnoistani on sen verran aikaa, että en lähde arvailemaan, mitä laissa mahdollisesti tarkoitetaan, vaan varmistan sen asiantuntijalta.

Kehityskeskusteluiden osalta Harri Rämön muisti on valikoiva. Heti valtuustokauden alussa hallituksessa sovittiin, että kehityskeskustelut kaupunginjohtajan kanssa käy vuosittain valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Tarvittaessa voidaan ottaa mukaan luottamushenkilöiden puolelta muitakin jäseniä. Rämö olisi halutessaan voinut osallistua keskusteluihin, joten jätän hänen jälkikäteisvalituksen omaan arvoonsa.

Nämä kehityskeskustelut on käyty muistioiden päiväysten mukaan 23.1.2014, 13.5.2015 ja 6.4.2016. Näihin muistioihin on kirjattu sekä kaupunginjohtajan näkemykset onnistumisista että luottamushenkilöiden näkemykset asioista, joissa hän ei ole onnistunut ja jotka on seuraavaan keskusteluun mennessä korjattava.

Keskustelu 2.2.2017, josta kaupunginjohtaja Aki Viitasaari on tehnyt ilmoituksen kiusaamisesta, sujui rauhallisesti kenenkään korottamatta ääntä tai millään tavalla provosoitumalla. Samoin puhelinkeskustelumme 9.2.2017 sujui asiallisesti ja leppoisasti, kuten vuosien varrella on aiemminkin ollut. Ilmoitus kiusaamisesta tuli minulle täytenä yllätyksenä. Se, että parhaissa voimissaan oleva entinen huippu-urheilija tuntee olonsa turvattomaksi omassa työhuoneessa ennalta sovitussa tapaamisessa kahden eläkeläisukon seurassa, on uskomatonta.

Olen toiminut yli kolmekymmentä vuotta vaativissakin esimies- ja johtotehtävissä poliisin ja hätäkeskuslaitoksen palveluksessa. Minun ei ole tarvinnut koskaan korottaa ääntäni tai turvautua uhkailuun keskusteluissa alaisteni kanssa. Täyttäessäni 60 vuotta edellisen valtuuston puheenjohtaja Timo Rajala totesi onnittelupuheessaan: ”Sinut tunnetaan kuuntelevana, harkitsevana, määrätietoisena, neuvottelutaitoisena ja hyvin perustelevana poliitikkona ja ihmisenä”

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren toiminta tilapäisen valiokunnan perustamisen jälkeen osoittaa hänen olevan tehtävässä, johon hänen kykynsä ja toimintakapasiteettinsa ei yksinkertaisesti riitä. Se luottamus, jota hän vielä tammikuussa taholtani nautti, on täysin menetetty.

Jouko Rytkönen

valtuutettu (kok)

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Yksi kommentti

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>