Tutkimukset Keskustan koululla jatkuvat

Antti Kemi epäilee Keskustan koulun ongelmaksi kenkiä ja kuivuutta

Akaan tekninen johtaja Antti Kemi pitää Keskustan koulun mikrobinäytteistä löytyneitä pitoisuuksia pieninä.

Akaan tekninen johtaja Antti Kemi arvelee, että Keskustan koulun oppilaiden ja henkilökunnan sisäilmaoireet johtuvat yhtäältä ala-aulassa säilytettävistä kengistä ja toisaalta liian kuivasta sisäilmasta.

Kaupungin sivistystoimi päätti perjantaina, että rakennuksessa oireilevista oppilaista noin 40 siirtyy tällä viikolla käymään koulua Viialan kirjastoon.

Keskustan koululta otettiin joulukuussa seitsemän pintanäytettä, joista neljässä oli joko runsas tai kohtalainen kasvusto hiivoja ja/tai kosteusvaurioon viittaavia homeita. Yhdessä näytteessä oli lisäksi sädesieniä. Näytteet tutkittiin Turun yliopistossa, ja tuloksista saatiin myös professori Tuula Putuksen lausunto.

Putuksen mukaan Keskustan koulun kosteusvaurion kaikki syyt tulee poistaa ja mikrobivaurioituneet materiaalit vaihtaa uusiin. Myös asennettavien uusien materiaalien puhtaus tulee varmistaa.

Tekninen johtaja Antti Kemi kommentoi perjantaina Putuksen lausuntoa seuraavasti.

– Tuohon ei tällä hetkellä osaa sanoa mitään, onko se kosteusvaurio. Lähinnä siitä on viitettä näytteessä, joka on hyvin lähellä ala-aulaa. Itse sitä suurehkoa kenkämäärää katson sillä silmällä, että sillä on vaikutusta sisäilman laatuun, Kemi totesi.

Perjantaina koululle asennettiin myös kosteusmittareita.

– Yksi mitä tällä hetkellä tutkitaan ja mikä aiheuttaa samanlaisia oireita kuin kosteus- tai homeongelma, on suhteellinen kosteus. Kun suhteellisen kosteuden pitäisi olla 40–60, minä luulen, että ollaan aika lailla sen alla. Jos ollaan 20:ssä tai jotain, limakalvoja ärsyttää ja silmiä kirvelee.

Kaupungilla on omat asiantuntijat

Voivatko näytteistä löytyneet sädesienet ja homeet tai hiivat sitten Kemin mielestä johtua ilman kuivuudesta?

– Pitoisuudet ovat pieniä, mitä siellä on. Näytteitä pitäisi olla huomattavasti enemmän. Helmikuun aikana koulusta otetaan sisäilmanäytteitä aika laajasti. Sisäilma kertoo sen ilman laadusta, mitä ihminen hengittää. Se on eri asia, Kemi kommentoi.

Professori Tuula Putuksen lausunnosta Antti Kemi toteaa, että Akaan kaupungilla on käytössään muitakin asiantuntijoita kuin Putus.

– Lausunnon antaja ei ole koskaan käynyt siellä koululla eikä ole tietoinen, mitä siellä on remontoitu. Siinä mielessä suhtaudun siihen niin, että pitää saada enemmän tietoa. Inspector Sec on meidän Keskustan koulun sisäilma-asiantuntija, sieltä Piritta Krogell, Kemi tarkentaa.

Uuteen kysymykseen näytteiden tulosten syystä Kemi vastaa kertomalla, että Keskustan koululla on pölyongelma.

– Pölyä on huomattavasti enemmän kuin missään muussa meidän koulussa. Meidän näytteillä haluttiin ottaa selvää, mitä pöly sisältää. Siinä on monennäköistä vaihtoehtoa.

 

Kommentti

Vähättely ja valehtelu jatkuvat

Valemedioiden ja Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan myötä maailmassa on alettu puhua totuuden jälkeisestä ajasta osana demokraattista päätöksentekoa. Presidentti Trumpin neuvonantaja Kellyanne Conway ehti myös ensi töikseen lanseerata termin vaihtoehtoiset faktat.

Akaassa vaihtoehtoisten faktojen värittämää totuuden jälkeistä aikaa on eletty kunnallisessa päätöksenteossa jo useampi vuosi.

Kirjoitin 1.4.2015 Akaan Seutuun otsikolla Aprillia! kommenttikirjoituksen, joka sisälsi joukon Akaan teknisen johtajan Antti Kemin kertomia vaihtoehtoisia faktoja. Ne liittyivät Akaan kaupungin omistamiin rakennuksiin, niiden kuntoon ja viranomaismääräysten laiminlyöntiin.

Nyt voidaan todeta, että listasta jäi pois yksi merkittävä vaihtoehtoinen fakta. Syksyllä 2013 Antti Kemi vakuutteli teknistä lautakuntaa, kaupunginhallitusta, valtuustoa ja yleisötilaisuuksiin kokoontuneita kaupunkilaisia ja kertoi, että Keskustan koulun peruskorjaaminen maksaisi 5 269 700 euroa. Kemin mukaan sillä rahalla ”Lopputulos saadaan yhtä terveeksi ja turvalliseksi, kun uudisrakennuskin”.

Peruskorjaus tuli maksamaan reilusti yli kahdeksan miljoonaa euroa, ja esimerkiksi meneillään olevat tutkimukset ja mahdollisesti tarvittavien uusien väistötilojen hinta eivät sisälly summaan. Eivät myöskään henkilökunnan pitkät sairaslomat sijaiskuluineen ja henkilökunnan ja oppilaiden lääkärikulut.

Samaisena syksynä 2013 Kemi kertoi päättäjille, että keskustan koulu on kosteusvaurioitunut useasta eri syystä. Kemin mukaan koulusta oli tehty erittäin seikkaperäinen rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimuksen olivat tehneet A-Insinöörit ja IVA-järjestelmien osalta Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy.

A-Insinöörien tutkimukseen liittynyt kustannusarvio ei kuitenkaan Kemille kelvannut. Hän totesi, että ”kustannusvertailu on monelta osin todettu tehdyssä selvityksessä lähtökohdiltaan puutteelliseksi”. Kemi kertoi myös, että samaisen ”selvityksen mukaan Viialan Keskustan koulu kannattaa ehdottomasti peruskorjata.”

A-Insinöörien kustannusarviot kumoavan selvityksen teki luonnollisesti Antti Kemi itse. Esimerkiksi rakennustekniikan osalta Kemi lanasi A-Insinöörien laskelmat perustelulla: ”Ei vaikuta todenperäiseltä!”

Kemi kertoi, että koska peruskorjausvaihtoehdossa työt voidaan aloittaa heti, koulu on valmis elokuussa 2014 ja väistötilojen vuokrakuluissa säästetään. Uutta koulua tehtäessä taas suunnittelu, kilpailutus ja purkutyöt vievät oman aikansa, joten valmista tulisi vasta ”aikaisintaan tammikuussa 2015, mieluiten vasta elokuussa 2015”.

Opetuksen vaiheittainen siirtyminen peruskorjattuun Keskustan kouluun alkoi marraskuussa 2015.

Keskustan koulun venyneen peruskorjauksen aikana Akaan valtuusto ei mitenkään kyseenalaistanut Kemin selvityksiä. Keskustan koululle samoin kuin muihin myöhästyneisiin ja budjettinsa ylittäneisiin remontteihin esimerkiksi Hirvialholla ja Nahkialassa on suollettu lisää rahaa sitä mukaa kun tekninen toimi on sitä pyytänyt. Välillä alkuperäinen budjetti on ylittynyt yli kaksinkertaisesti, eikä edes syytä ole aina osattu kertoa.

Jos on valtuuston nuija kopissut lisämäärärahapyyntöjen tahtiin, Antti Kemiltä kyseenalaistaminen sen sijaan sujuu. Asiantuntijalausuntojen ja tutkimusraporttien vähättely ja mitätöinti ovat olleet hänelle enemmän sääntö kuin poikkeus. Esimerkiksi Hämeen Rakennustutkimus Oy:n tekemän, Hakalehdon vanhainkodin mittavat kosteusvauriot paljastaneen sisäilmaston ja rakenteiden kuntotutkimuksen tuloksia Kemi ei pitänyt missään arvossa.

Tuoreimmat vaihtoehtoiset faktat Antti Kemiltä kuultiin viime perjantaina. Ne koskevat peruskorjatusta Keskustan koulusta 28.12.2016 otettuja pintanäytteitä, ja taas Kemi lyttää joukon asiantuntijoita.

Näytteet analysoinut Turun yliopiston aerobiologian yksikkö ja analyysituloksista Akaan kaupungin erikseen pyytämän lausunnon kirjoittanut professori Tuula Putus ovat sitä mieltä, että neljässä näytteessä on joko runsas tai kohtalainen kasvusto hiivoja ja/tai homeita. Yhdessä näytteessä oli lisäksi sädesieniä.

Antti Kemi on sitä mieltä, että pitoisuudet ovat pieniä.

Tuula Putus kertoi näytteiden viittaavan kosteusvaurioon.

Antti Kemi arvelee, että koulun sisäilma on liian kuiva.

Tien päällä puhelimeen vastannut Antti Kemi sanoi myös perjantaina, että oppilaiden siirtojen tarpeellisuutta oli mietitty ja kysyi, mistä olen kuullut, että siirtoja harkitaan.

Minä kerroin, että kaupungin nettisivuilla on tiedote, jonka mukaan oireilevat oppilaat siirretään tällä viikolla.

Kemi kertoi olevansa lomalla.

Mikko Peltoniemi

Kommentit (7)

 1. Maarit Martimo-Palén

  Olen vierestä seurannut tätä koulukeskustelua, sillä minulla ei ole lapsia eikä lasten lapsia.
  Samoin olen seurannut keskustelua Akaan muustakin kiinteistöomaisuudesta ja sen hoidosta.
  On anteeksi antamatonta, miten huonosti on tehty päätöksiä yhteisen omaisuutemme tiimoilta.

  Tavallisen tallaajan täytyy ottaa elämässään vastuu tekemisistään.
  Mutta mitä tekevät päättäjät?
  Olipa päättäjä millä tasolla tahansa, vastuun kantajaa, sitä sitten ei löydy mistään.
  Kun ruvetaan patistelemaan kysymyksillä, vastaukset ovat ympäri pyöreitä ja että yhdessä päätettiin.
  Vastaus tulee saada, sillä sen kysyjän lompakkoa ollaan kaiveltu ja tullaan kaivelemaan.

  Pahimmassa tapauksessa tämä surullisen kuuluisa koulu joudutaan kuskaamaan jätteiden kaatopaikalle ja rakentamaan uusi tilalle.
  Jokainen voi laskea päässään, miten paljon rahaa on palanut taivaan tuuliin ja sitten sinisilmäisesti pyydetään veroäyrin korotusta, kun rahat loppuvat.
  Lapset, opettajat ja muu kouluhenkilökunta on oirehtinut ja jotkut vakavasti sairastuneet.
  Terveydenhoitokulut kasvaneet, tilapäissijoittelu maksanut ja maksaa, koulukyydit maksaneet.

  Ja sitten joku kehtaa päästää suustaan, että kenkien syy!

  Miten on mahdollista, ettei kaupunkimme palvelukseen palkatuista henkilöistä oteta hakuvaiheessa selvää?
  Ei liene mahdottomuus nykyaikana, sillä puhelin on keksitty jo ajat sitten, ja sähköinenkin mahdollisuus on jo kuulemma käytössä……
  Käyttäväthän puhelinta kuulemma jo neurologitkin sairaalassa purkaessaan potilasjonoja.
  Kaupungin hallitus esittää, valtuusto päättää.
  Kuka ottaa sen vastuun?
  Allekirjoittaneelle ei kannata sanoa, etten minä tiennyt tai en osannut arvata, että näin käy.

  Olemme äänestäneet itse kukin itse kunkin tekemään päätöksiä puolestamme uskoen siihen, että jokaisella päättäjällä on valmiudet tehtäväänsä.
  Entinen johtajani sanoi aikanaan: Käyttäkää maalaisjärkeä.
  Nyt tuntuu, että järki on tullut jälkijunassa.

 2. Yksi vanhemmista

  Toivoisin maalaisjärkeä aikuisilta. Näitä sieniä on ulkona maaperässä ihan luonnostaan. Kaikki tietävät miltä kostea muhinut maa haisee. Mitä tapahtuu, kun parisataa lasta tuo tuollaisessa maassa ryvetetyt kengät / vaatteet sisälle? Tottakai niitä sieniäkin tulee mukana. Nyt vain pitää saada ilma vaihtumaan niin, että sisäilma kestää tuon kuorman.
  Sitten vanhempien omat kodit. Olen törmännyt koteihin, jotka haisevat maakellarilta. Kuten myös ihmisiin, joiden vaatteet lemuavat tunkkaiselle. Käsi sydämelle, onko kaikilla varmasti puhdasta ilmaa omassa kodissa?

 3. Kolmas vanhemmista

  Olen minäkin törmännyt kaikenlaisiin hajuihin ja kummallisuuksiin rakenteissa. Enenevässä määrin julkisissa tiloissa mikä hieman huolestuttaa, tai no eipä se ole kuin ajan kysymys kun katsoo miten näitä torppia rakennellaan.

  Mutta: jos oirehtivalla pitemmillä oireilla katoava kotioloissa, ja alkavat uudestaan kun mennään takaisin julkiseen rakennukseen, lienee hieman olla huolissaan siitä onko julkisessa rakennuksessa kaikki kunnossa. Muutaman kanssa voisi epäillä psykosomaattista reaktiota, mutta kun alkaa olemaan oireileviä sen verran monta niin voisi olla syytä epäillä ja selvittää mikä nyt mättää.

  Toki voidaan sitä syytä vieritellä aina sinne kotiin päin, lemmikkeihin ja ties mihin, mutta harvemmin homeille altistuminen johtuu kotieläimestä.

  Ja näitä esimerkkejä on:
  Eräällä paikkakunnalla rakennettiin hieno lukio 80 luvulla ja pistetiin matalaksi tänävuonna. Työntekijät muistelivat että siinä vaiheessa kun ilmanvaihto suljettiin ilta ja yöajaksi alkoi rakennuksen alamäki. Ja tämä kaikki ihan säästösyistä. Lopputulema oli että kaivinkone palasteli rakennuksen .

  Toinen juttu on että en tiedä miten hemmetissä voidaan olettaa että pikkurahalla tehdään mittavia korjauksia – vaikka kuinka voisi, soveltuvin osin, käyttää vanhoja materiaaleja. Keskurin tapauksessa sitten taisi olla ongelmia sen suhteen mihin ne vanhat materiaalit kipattiin vielä. Käsi sydämmellä, jos purat omaa torppaa, jätätkö purkujätteen tontin reunalle kuinka pitkäksi aikaa, tai kaadatko jäteöljyt viemäriin? En minä ainakaan.

 4. Jaakko Leinonen

  Yksinekrtaisuudessaan nyt pitää tehdä tutkimukset, jotta tiedetään missä kunnossa keskustan koulun siäilma ja rakneteet ovat. Sen jälkeen tehdään suunnitelma miten ne korjataan ja sen jälkeen ne korjataan. Olemme tällä viikolla ohjeistaneet muiden ryhmänjohtajien kanssa virkamiehiä niin tiedottamisen kuin toimintatapojenkin suhteen.
  t. Jaakko Leinonen, Akaan valtuuston 1. varapuheenjohtaja, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

 5. Ami Kenttä

  Huhhuh. Melkoista älyttömyyttä Akaallakin osataan harrastaa, en onneksi asu siellä. PUOLUEETON tutkimus ja tulokset JULKISIKSI. Avoimin kortein eteenpäin, millään muulla tästä ei pääse edes joten kuten kunnialla pois. Muistakaa Akaalaiset vaaliuurnilla tämäkin tapaus..

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?