Varhaiskasvatuksen maksujärjestelmä jäämässä nykyiselleen

Sivistysjohtaja Jukka Oksa esittää, että Akaan varhaiskasvatuksen hoitoaikaperusteiseen järjestelmään ei tehdä muutoksia tässä vaiheessa. Uutta, 1.8.2016 käyttöön otettua järjestelmää ja tarvetta siihen tehtäviin tarkennuksiin arvioidaan uudelleen keväällä 2017.

Koulutuslautakunta käsittelee ensi torstain kokouksessa varhaiskasvatuksesta tehtyä kuntalaisaloitetta. Aloitteessa esitetään varhaiskasvatuksen hoitoaikaperusteiseen järjestelmään lisättäväksi kaksi uutta maksuluokkaa nykyisten neljän maksuluokan lisäksi sekä tiettyyn tuntivälykseen sitoutumisen määräajan lyhentämistä. Sitoutumisaika on nyt viisi kuukautta, mutta Akaan varhaiskasvatusjohtajan Anneli Säterin mukaan työstä ja opiskelusta johtuvat muutokset huomioidaan myös muilla aikaväleillä.

Säteri on tehnyt koulutuslautakunnalle selvityksen uuden järjestelmän aiheuttaman muutoksen vaikutuksesta. Selvityksen mukaan valtaosa perheistä tarvitsee säännöllistä kokopäivähoitoa yli viisi tuntia päivässä, ja 265 lasta eli noin 46 prosenttia lapsista käyttää suurinta, 147–210 tunnin kokonaishoitoaikaa kuukaudessa.

Ne perheet, joilla on mahdollisuus lyhentää lapsen päivittäistä tai viikoittaista hoitoaikaa tai pitää vapaapäiviä ovat valinneet joko 71 prosentin tai 86 prosentin hoitoajan. Näitä lapsia on yhteensä 194 eli noin 34 prosenttia.

– Pienimmän välyksen käyttäjät eli 84 tuntia kuukaudessa ja 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta ovat pääasiassa perheitä, joissa toinen vanhemmista on kotona tai toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat tekevät vuorotyötä, ja hoidon tarve on silloin vähäisempi. Näitä lapsia on yhteensä 119 eli noin 20 prosenttia, Anneli Säterin selvitys kertoo.

Hänen mukaansa järjestelmä takaa lapselle lain vaatiman 20 tunnin varhaiskasvatuksen.

– Vanhemmilla on puolestaan mahdollista valita jokapäiväinen, neljä tuntia kestävä varhaiskasvatus tai osaviikkoinen varhaiskasvatus, jolloin lapsi voi osallistua sovittuina päivinä kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Anneli Säteri kertoo selvityksessään myös, että varhaiskasvatuksen aluevastaava Mirva Ritari tekee osana ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintojaan vanhemmille kyselyn koskien Akaan varhaiskasvatuksen hoitoaikaperusteista asiakaslaskutusta ja sähköistä asiointijärjestelmää.

– Sähköinen Webropol-kysely suoritetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmille syksyn 2016 aikana ja seurantakysely keväällä 2017. Tutkimus antaa valmistuessaan hyvin tarkan ja realistisen analyysin järjestelmästä ja vertailupohjaa myös valtakunnallisella tasolla.

Vanhempien kysely ja keskusteluilta samasta aiheesta

Kuntalaisaloitteen varhaiskasvatuksesta tehneet Jaana Saramies ja Aino-Liisa Lilvanen ovat laatineet kolmannen akaalaisen, Ursula Finnin kanssa aiheesta myös kyselyn internetiin. Kyselyyn vastataan nimettömänä, ilman yhteystietoja, ja siinä tiedustellaan vastaajien näkemystä nykyisestä järjestelmästä ja maksuluokista.

Kyselyä on mainostettu päivähoitolasten vanhemmille muun muassa päiväkotien pihoilla ja parkkipaikoilla jaetuilla lapuilla. Kyselyn järjestäjien mukaan mainosten jakaminen päiväkotien sisällä on kielletty.

Mainoksen mukaan kysely vastaa koulutuslautakunnalle, mitkä ovat akaalaisten perheiden varhaiskasvatuksen tarpeet. Mainoksessa todetaan myös, että kyselyn avulla halutaan tukea kuntaa, jotta päiväkotien henkilöstöresurssit ja kustannustehokkuus taattaisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Itse kyselyn yhteydessä netissä todetaan, että ”Me kuntalaisaloitteenkin alullepanijat emme ole tyytyväisiä nyt esitettyyn hoitoaikaperusteiseen laskutusjärjestelmään, vaan kaipaamme enemmän joustoa: lisää tuntivälyksiä ja lyhyempi sitoutumisaika.

Tiistaina 4. lokakuuta kello 18 samasta aiheesta järjestetään myös keskusteluilta Nuorten toimintakeskuksessa osoitteessa Myllytie 3 Akaa. Järjestäjinä ovat ”aktiivivanhemmiksi” itseään tituleeraavat Finni, Lilvanen ja Saramies sekä Akaan vanhempienverkosto ry. Facebookissa jaetun mainoksen mukaan tilaisuuteen on kutsuttu sivistysjohtaja Jukka Oksa, varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säteri sekä koulutuslautakunnan jäsenet.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?