Antti Kemin mukaan tarkastuskertomuksia tulee jokaisesta rakennuksesta

”Valtuutetut puhuvat tuommoisessa asiassa arvellen ja arvaillen”

Moni valtuutettu sanoi, että ei ole nähnyt Aluehalintoviraston lausuntoa mutta on kuullut siitä tekninen johtaja Antti Kemiltä.

Moni valtuutettu sanoi, että ei ole nähnyt Aluehallintoviraston lausuntoa mutta on kuullut siitä tekninen johtaja Antti Kemiltä. Kemin mukaan mitään pakkoa korjauksiin ei ole.

Viime keskiviikon valtuuston kokouksessa moni Toijalan terveysaseman peruskorjausta kannattanut valtuutettu viittasi Aluehallintovirastoon, joka olisi määrännyt kaupungin korjaamaan rakennuksen.

Jouko Rytkösen (kok) mukaan ”Meillä on Avin lausunto, että terkkari on korjattava”, ja ”meidän on kuitenkin vähintään puoli miljoonaa pistettävä salaojiin ja mitä muita korjauksia siellä vielä vaaditaan, kun sisäilmaongelmia on alkanut esiintyä”.

Mari Peräkiven (kesk) sanoin ”on todella tullut Aviltakin ohjeistuksena, että pitää jotain tehdä”.

Tuomo Smått (kok) totesi muun muassa, että ”Nyt olen kuullut, että siellä täytyy ne salaojat laittaa uusiksi. Että se on ihan Avin ohje.”

Ma. perusturvajohtaja Elina Anttila kävi puhujanpöntössä toteamassa, että ”Jos Antti lähtee korjaamaan Toijalan terveysasemaa, siinä varmaan joudutaan miettimään väistötiloja ja sitä, miten toiminta järjestetään sinä aikana.

Tekninen johtaja Antti Kemi kertoi, että jotta terveysasemalla voidaan taata terveelliset toimitilat, ”sinnekin joudutaan rahaa hakkaamaan joka tapauksessa muutamia satoja tuhansia”.

Kokouksen jälkeen valtuutetut Peräkivi ja Smått kertoivat Akaan Seudulle, että he eivät ole nähneet mitään Avin papereita. Myös teknisen lautakunnan puheenjohtaja Sirpa Hämäläinen (kok) ja Elina Anttila kertoivat, että heillä ei ole Avin lausuntoa.

Kaikki asianosaiset kehottivat pyytämään Avin paperit Antti Kemiltä.

Jouko Rytkönen esitti tälläkin kertaa Toijalan terveysaseman ja entisen Hakalehdon peuskorjausta.

Jouko Rytkösen mukaan kaupungin on laitettava vähintään puoli miljoonaa euroa Toijalan terveysaseman salaojiin ja muihin korjauksiin. Rytkönen kertoi, ettei ole nähnyt Avin lausuntoa, johon korjaustarve perustuisi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Rytkönen kertoi myöhemmin, että hänellä ei ole Avin lausuntoa ja hän on pelkästään Antti Kemin tiedonannon varassa, että kiinteistöllä on tehtävä korjauksia.

Valtuuston kokouksessa Jaakko Leinonen (kok) kysyi vieressä istuvalta Sirpa Hämäläiseltä, onko Avin ohje salainen ja voiko sen lukea valtuustosalissa.

Avin ”ohje” ei ole salainen. Se on täysin julkinen asiakirja. Itse asiassa asiakirjoja on kaksi, ja ne koskevat Toijalan terveysaseman vuodeosastoa.

Ensimmäinen tarkastus tehtiin lokakuussa

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto teki työsuojelutarkastuksen Toijalan vuodeosastolle 8. lokakuuta 2015. Tarkastuskertomus valmistui 29. lokakuuta. Sen mukaan Toijalan vuodeosastolla on sisäilman aiheuttaman terveysvaaran vuoksi todettu ainakin yksi ammattitautiepäily ja osalla työntekijöistä on edelleen oireiluja. Työterveyshuolto kartoitti oireiluja jo vuonna 2012.

Toijalan vuodeosasto on terveysasemarakennuksen ylimmässä kerroksessa.

Toijalan vuodeosasto on terveysasemarakennuksen ylimmässä kerroksessa.

Avin mukaan työnantajalla eli Akaan kaupungilla ei ollut viime vuoden lokakuussa tiedossa, mihin toimenpiteisiin ryhdytään ja millä aikataululla, jotta kiinteistössä havaitut epäkohdat ja riskirakenteet saadaan korjattua tai poistettua. Tarkastuskertomuksen mukaan työntekijät ja esimiehet kokivat myös psykososiaalista kuormitusta, työterveyshuollon työpaikkaselvitys ei ollut ajan tasalla, osassa tiloista ilmanvaihto ei toiminut ja apuvälineitä ja muuta tavaraa oli käytävillä.

Avi teki uudet työsuojelutarkastukset helmi-huhtikuussa 2016 kaupungin lähettämien asiakirjojen perusteella. Sisäilman osalta Avi toteaa, että työnantajan suunnittelemat toimenpiteet altistumisen estämiseksi ovat vielä toteuttamatta työpaikalla, jossa edelleen työskennellään.

– Työpaikan olosuhteista johtuen työntekijöillä on mahdollista oireilla merkittävästi aiheutuen sisäilman laadusta, kertoo tarkastaja Mirva Lohiranta.

Akaan kaupungille annettiin toimintaohje ryhtyä toimenpiteisiin altistumisen estämiseksi. Mirva Lohirannan mukaan altistumisriski johtuu havaituista mahdollisista ilmavuotokohdista ja julkisivurakenteissa jo aiemmin todetuista mikrobivaurioista.

Kemin mukaan isoja remontteja ei tehdä

– Ei siellä mitään pakkoja sillä tavalla ole, Akaan tekninen johtaja Antti Kemi kommentoi Aluehallintoviraston kehotusta ja toimenpideohjeita.

Kemin mukaan kaupunki on toimittanut määräaikoihin mennessä kaikki Avin pyytämät lisäselvitykset, ja vuodeosaston tarkastuskertomuksia on käsitelty avoimesti kaupungin sisäilmatyöryhmässä ja kiinteistökohtaisessa sisäilmatyöryhmässä. Henkilökohtaisesti Kemi ei ole käynyt asiasta kenenkään kanssa sen kummempaa keskustelua.

– Valtuutetut puhuvat tuommoisessa asiassa arvellen ja arvaillen, tekninen johtaja toteaa viime keskiviikon keskustelusta.

Kemi tietää Toijalan terveysaseman korjaustarpeet. Työsuojelutarkastus koski yläkerran vuodeosastoa, mutta käytännössä koko talo pitäisi remontoida. Ulkoseinien tiilivuoraus pitäisi purkaa ja lämpöeristeet ja vuoraus uusia. Salaojat pitäisi rakentaa ja ikkunat vaihtaa.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan vuodeosasto ei tulisi Akaan hyvinvointikeskukseen vaan siirtyisi Valkeakoskelle. Koska valtuusto päätti toteuttaa hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksena, Toijalan terveysasemaa korjataan Antti Kemin mukaan niin vähän kuin mahdollista.

– Tässä joutuu puntaroimaan sitä, mikä on tulevaisuus. Jos se on 4–5 vuoden päästä tyhjän panttina, kovin merkittäviä päätöksiä ei tehdä, Kemi sanoo.

– Kun tiedämme, että ulkoseinän lämpöeristeissä on epäpuhtauksia, ne piti uusiman. Niitä ei nyt sitten uusita. En ole lainkaan varma, tullaanko ikkunoita uusimaan ollenkaan, vai meneekö se pelkällä tiivistyskorjauksella. Salaojien kanssa täytyy miettiä, mennäänkö väliaikaisella pumppaamiskuviolla, Kemi luettelee.

Ilmanvaihto pitäisi ainakin saada balanssiin, mutta sekin on Kemin mukaan ongelmallista.

32vuodeosasto1

Akaan teknisen johtajan mukaan Toijalan terveysasema on niin korkea rakennus, että tietyillä tuullla paineolosuhteet vaihtelevat.

– Se on niin korkea rakennus, että tietyillä tuulilla paineolosuhteet vaihtelevat. Se johtuu siitä, että vaippa ei ole tiivis.

Korjaussummia ei vielä tiedetä

Valtuustossa heiteltiin ainakin Kemin omalla ja Jouko Rytkösen suulla myös korjaussummia. Koska mitään päätöksiä terveysaseman korjauksista ei ole, ei Kemillä ole tiedossa myöskään tarvittavia rahamääriä.

– Siinä summassa, mikä minulla on tiedossa ja muistissa, on myös parkkipaikkojen rakentamista ja salaojat koko rakennuskantaan. En osaa eritellä, mikä siitä on terveysaseman osuus.

Terveysasemarakennuksen ylläpidosta ei Kemin mukaan ole myöskään omaa pitkän tähtäimen suunnitelmaa vaan siinäkin se on nidottu yhteen entisen Hakalehdon vanhainkodin kanssa.

Kemi ei näe mitään dramatiikkaa Aluehallintoviraston suhtautumisessa vuodeosaston sisäilmaoireiden aiheuttajiin ja niiden eliminointiin.

– Meillä näitä tarkastuskertomuksia tulee jokaisesta rakennuksesta milloin mistäkin taholta.

Samalla kun Toijalan terveysaseman korjaukset mahdollisesti minimoidaan, pitäisi kuitenkin täyttää Avin kehotukset ja toimintaohjeet sisäilmaoireilun poistamiseksi.

– Se tässä on ongelma, että kuten kirjeessäkin mainitaan, me emme ole pystyneet antamaan aikatauluja, kun puuttuu päätöksiä. Mahdollisesti priorisoimme myös tälle vuodelle suunniteltua korjausohjelmaa uudelleen, eli jotain siellä teemme myös syksyn mittaan, tekninen johtaja Antti Kemi toteaa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?