Varhaiskasvatuksen asiakaslaskutus uudistuu

Varhaiskasvatuksen vanhempainiltaan saapui torstaina runsaasti väkeä.

Varhaiskasvatuksen vanhempainiltaan saapui torstaina runsaasti väkeä.

Akaan varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säteri ja varhaiskasvatuksen aluevastaava Mirva Ritari pitivät viime viikon keskiviikkona ja torstaina Toijalan yhteiskoululla vanhempainillan varhaiskasvatuksen muuttuvasta asiakaslaskutuksesta. Tilaisuudessa informoitiin vanhempia myös hoitoaikojen varaamisesta sähköisesti sekä vanhemmille jaettavista NFC-tunnisteista, joilla he jatkossa kuittaavat lapsensa päivähoitoon ja hoidosta pois.

Akaan varhaiskasvatuksen asiakaslaskutus muuttuu hoitoaikaperusteiseksi elokuun alussa. Muutos perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemaan uuteen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1. elokuuta. Uuden lain myötä muutoksia on tulossa tulorajoihin, maksuprosentteihin, korkeimpaan maksuun ja sisarusalennukseen.

Mirva Ritari (vas.) ja Anneli Säteri kertoivat varhaiskasvatuksen uudesta laskutussysteemistä.

Mirva Ritari (vas.) ja Anneli Säteri kertoivat varhaiskasvatuksen uudesta laskutussysteemistä.

– Uudessa laissa vanhemmat saavat aina toisesta lapsesta kymmenen prosentin alennuksen. Aikaisemmin sen sai vain korkeimmassa maksuluokassa, Anneli Säteri kertoo.

Kuukausittainen hoitoaika ratkaisee maksun suuruuden

Akaan koulutuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 12. toukokuuta hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen maksun laskentaperusteet, jotka noudattavat tulevan lain linjauksia. Korkeintaan 84 tunnin kokonaishoitoajasta kuukaudessa peritään 60 prosenttia kokoaikaisen hoidon maksusta, 85-125 tunnin kuukausittaisesta hoitoajasta peritään 71 prosenttia kokoaikaisen hoidon maksusta, 126-146 tunnin hoitoajasta kuukaudessa peritään 86 prosenttia kokoaikaisen hoidon maksusta ja 147-210 hoitotunnista kuukaudessa peritään 100 prosenttia. Välyksissä 85-125 hoitotuntia kuukaudessa ja 126-146 hoitotuntia kuukaudessa Akaan kaupunki on päättänyt maksuprosentin. Alemmassa ja ylemmässä

Anneli Säterin mukaan kuukausittainen hoitoaikakertymä ratkaisee varhaiskasvatuksen laskun suuruuden.

Anneli Säterin mukaan kuukausittainen hoitoaikakertymä ratkaisee varhaiskasvatuksen laskun suuruuden.

välyksessä maksuprosentti noudattaa uutta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia.

Anneli Säterin mukaan uudessa maksujärjestelmässä tarkastellaan nimenomaan kuukausittaista kokonaishoitomäärää, päivittäinen ja viikoittainen tuntimäärä voivat vaihdella.

– Lapsi voi olla hoidossa esimerkiksi  84 tunnin kokonaishoitoajasta vuoroviikoin 42 tuntia viikossa. Tämä palvelee niin sanottuja kaksiperheratkaisuja, missä vain toinen vanhemmista tarvitsee lapselleen varhaiskasvatuspaikan lapsen ollessa hänellä. Akaan kaupunki järjestää uuden lain mukaan  varhaiskasvatusta  vähintään 20 tuntia viikossa. Kuukaudessa tästä kertyy juuri tuo 84 tuntia. Aikaisemmin  meillä  käytettiin  tästä nimitystä virikehoito, Säteri selvittää.

Perheet sitoutuvat sopimukseen vähintään viideksi kuukaudeksi tai enintään toimintakaudeksi 1.8.2016-31.7.2017. Torstain vanhempainillassa yleisö kritisoi viiden kuukauden sitoutumisaikaa, sillä monellekaan syksyn työkuviot eivät vielä ole selvillä. Myös kuukausittaiset työtunnit ja sitä kautta hoidon tarve voivat vaihdella suuresti. Myös välysten vähyys ja niiden väljyys aiheuttivat kritiikkiä. Moni olisi kaivannut enemmän vaihtoehtoja pienemmillä kuukausittaisilla tuntirajoilla.

Mirva Ritarin mukaan NFC-tunnisteita on alettu jo jakaa vanhemmille.

Mirva Ritarin mukaan NFC-tunnisteita on alettu jo jakaa vanhemmille.

– Työstä ja opiskelusta johtuvista syistä uusi sopimus voidaan tehdä. Välyksiä ei ole tehty enempää sen takia, ettei vanhempien tarvitsisi miettiä niin tarkasti hoidon tarvetta. Välysten väljyys nimenomaan  sallii aikaisempaa paremmin yllättävät muutokset kuukausitasolla. Varttuja tuntimääriä seurataan ja mikäli varattu tai toteutunut hoidon tarve  ylittää laskutuksen perusteena olevan tuntimäärän kuukaudessa, peritään tältä kuukaudelta tuntimäärää vastaava maksu. Ylitys on mahdollinen kerran toimintakaudessa. Tilanne on kaikille uusi ja  epäselvissä tilanteissa  voi aina ottaa yhteyttä, Säteri sanoo.

Eduskunnan kaavailujen mukaan jatkossa korkein varhaiskasvatuksen maksuluokka ensimmäisen lapsen osalta nousee 22 prosentilla nykyisestä 283 eurosta 354 euroon. Nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja esitetään korotettavaksi hieman. Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan siten, että pienituloisten yhden ja kahden lapsen yksinhuoltajien asiakasmaksut pienevät jonkin verran.

Lapsi hoitoon ja pois tunnistetta vilauttamalla

Myös Akaan päiväkotien kulunvalvonta on muuttumassa. Vanhemmille on jo alettu jakaa NFC-tunnisteita, joiden kanssa vanhemmat kirjaavat lapsensa päivähoitoon ja päivähoidosta pois. NFC-tunnisteet vievät varhaiskasvatuksen järjestelmään todellisen ajan, jonka lapsi viettää päivähoidossa. Järjestelmän avulla vanhempien on mahdollista seurata kuukausittaista hoitoaikakertymää reaaliaikaisesti.

Jatkossa myös hoitoajat varataan sähköisesti päivähoidon järjestelmästä. Kunkin viikon hoitoajat tulee elokuun alusta lähtien ilmoittaa lukitusaikaan mennessä, eli viimeistään edellisen viikon maanantaina kello 12. Ennen lukitusaikaa perhe voi muokata varaamiaan hoitoaikoja mielensä mukaan.

Epäsäännöllistä työaikaa tekeville järjestelmä asettaa omat haasteensa. Mirva Ritarin mukaan esimerkiksi tarvittaessa työhön kutsuttavat vanhemmat tekevät järjestelmään hoitoaikapohjan ja todellinen hoitoaika kirjautuu järjestelmään lapsen hoitoon ja hoidosta kotiin kirjaamisten avulla.

Ritarin mukaan varhaiskasvatuksen laskutuksessa huomioidaan joko varattu hoitoaika tai todellinen hoitoaika sen mukaan kumpi on pidempi.

– Jos jollakulla on varattuna jonakin päivänä vaikkapa seitsemän tuntia hoitoaikaa, mutta vanhempi tulee noutamaan lastaan jo neljän tunnin kuluttua, imaisee ohjelma valitettavasti ne jäljelle jääneet kolme tuntia, eikä perhe voi käyttää hyväkseen niitä jossakin toisessa kohtaa, Mirva Ritari kertoo.

Mirva Ritarin mukaan uusi järjestelmä todennäköisesti lyhentää lasten hoitoaikoja. NFC-tunnisteen avulla myös vastuun siirtyminen vanhemmilta varhaiskasvatuksen henkilökunnalle ja takaisin vanhemmille selkeytyy.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?