Tiivistyskorjausta ei tehty kaikkiin tiloihin

Rasin koulun opettajanhuone poistettiin käytöstä

Sisäilmaongelmasta kärsineen Rasin koulun puurakennuksen siivous aloitettiin opettajienhuoneesta, josta jatkettiin syysloman aikana muihin tiloihin.

Rasin koulun sisäilmaongelmien syyt alkoivat paljastua viime vuoden syksyllä, kun rehtorin huoneen alta löytyi homeinen kellari, johon pääsi kuvassa näkyvästä, oranssilla teipillä sinetöidystä ovesta. Sittemmin mikrobikasvustoa löytyi myös koulun lattiarakenteista. Koulu evakuoitiin Kylmäkosken Asemalle, mistä hnkeilökunta ja oppilaat palasivat 23. marraskuuta. Nyt opettajanhuone ja rehtorin huone jouduttiin taas poistamaan käytöstä.

Rasin koulun opettajanhuone ja rehtorin huone poistettiin käytöstä tämän viikon maanantaina. Syynä ovat henkilökunnan oireet, joita ilmeni sen jälkeen, kun koulun toiminta siirrettiin takaisin Rasille Aseman koululta 23.11.

– Henkilökunnalla oli alkuun lieviä ärsytysoireita. Tämä on varotoimenpide, että niitä ei tulisi enempää. Tällä hetkellä koko henkilökunta on töissä, koulun rehtori Kirsi Taura kertoi maanantaina.

Opettajat ja rehtori siirtyivät viereiseen varastohuoneeseen. Taura kertoo Akaan vs. kiinteistöpäällikön Juha Jalosen sanoneen, että rehtorinhuone ja opettajanhuone alipaineistetaan muista tiloista. Tätä suosittelee myös talonrakennustekniikan diplomi-insinööri Jommi Suonketo. Suonketo on sekä tehnyt Rasin koulun tutkimukset että valvonut korjaustöitä tämän vuoden kesällä ja syksyllä.

– Sosiaalitilat jäävät käyttöön, mutta kulku niihin tapahtuu rakennettavan ilmatiiviin tunnelin kautta siten, että käytöstä poistetut tilat pysyvät alipaineistettuna, Suonketo toteaa 27.11. pidetyn katselmuksen jälkeen tehdyssä muistiossa.

Suonketo suosittelee lattian purkamista

Rasin puukoulun vanhassa osassa tehtiin kesän ja syksyn aikana lattian tiivistyskorjauksia, jotta ryömintätilasta ja alapohjan eristeistä löytyneet epäpuhtaudet eivät nousisi ilmavirtausten mukana sisätiloihin. Viime lukuvuotena koululla oireilivat sekä henkilökunta että oppilaat.

Nyt tehdyissä korjauksissa opettajanhuonetta ja rehtorinhuonetta ei tiivistetty, koska töiden edetessä kävi ilmi, että niiden rakenteet ovat erilaiset kuin muussa koulussa.

– Tästä syystä valittu korjausperiaate ei sellaisenaan toimi halutulla tavalla näiden tilojen kohdalla. Allekirjoittanut ei ollut kiinnittänyt riittävästi huomiota eroavaisuuteen aiempien katselmusten ja tutkimusten yhteydessä, Jommi Suonketo toteaa aiemmassa, 10.11. päivätyssä muistiossa.

41Rasin koulu3

Opettajanhuone ja rehtorin huone on poistettu käytöstä, ja henkilökunta saiirtyi varastoon, jonne pääsee kuvassa vasemmalla olevasta ovesta.

Suonkedon mukaan rakennuksen eteläpään tilojen lattiarakenteita ei ole uudistettu aiemman peruskorjauksen yhteydessä, ja niissä puulattian päällä on vain irtonainen asuintilan muovimatto. Suonkedon mukaan rakennetta ei voi saada ilmatiiviiksi yhtä helpolla kuin muita tiloja, joissa puurakenteen päällä on betonivalu ja tiivis julkisentilan muovimatto.

– Näiden tilojen osalta korjaus on suositeltavaa tehdä yläkautta purkamalla ja poistamalla kaikki vanhat eristeet. Tällöin päästään käsiksi myös kellarin holvin päällä olevaan täytteeseen. Tällaista korjausta ei ole mahdollista suorittaa ennen koulutilojen käyttöönottoa, joten on mietittävä vaihtoehtoisia toimintamalleja, joilla voidaan vähentää aiheutuvia haittoja ja riskejä, Suonketo raportoi 10.11.

Samalla hän suositteli rehtorintilojen uudelleen sijoittamista nyt varastokäytössä olevaan huoneeseen, koska se sijaitsee aiemmin peruskorjatulla ja nyt tiivistetyllä alueella. Tähän päädyttiin maanantaina, yli kuukausi suosituksen jälkeen ja kaksi viikkoa sen jälkeen, kun tilat otettiin käyttöön.

Kemi on tekemässä vain pintaremonttia

Akaan tekninen johtaja Antti Kemi ei ole tekemässä Rasin opettajanhuoneeseen ja rehtorin huoneeseen Jommi Suonkedon suosittelemia lattian avauksia ja vanhojen eristeiden poistamisia. Kemin mukaan mitään tiivistyskorjaustarvetta ei ole, ja tiloissa selvitään ensi kesän pintaremontilla.

– Pintojen uusiminen pitäisi tehdä lattioissa ja seinissä. Se ei ole kestoltaan eikä luokaltaan kovin kummoinen.

Kemin mukaan henkilökunnan oireiden täytyy johtua siitä, että vanhojen hirsiseinien eristeet ovat osittain esillä.

– 120 sentin välein on sentin rako, jossa on hirren tilkkeet näkyvissä. Lattian läpi ei voi päästä epäpuhtauksia, koska siellä on muovimatot, Kemi vakuuttaa.

Siihen Kemi ei osannut vastata, miksi tekninen toimi ei jo ennen muuttoa noudattanut Jommi Suonkedon suositusta rehtorin tilojen sijoittamisesta varastohuoneeseen. Opettajanhuoneessa ei myöskään tehty väliaikaista tiivistyskorjausta, vaikka Suonketo sitä suositteli.

Vanhemmille ei ole tiedotettavaa

50Rasin koulun pohjakuva

Rasin koulun pohjakuvassa näkyy punaisella rajattuna alue, jossa tiivistyskorjauksia ei tehty ja joka nyt on poistettu käytöstä.

Antti Kemin mukaan henkilökunnalle meni suositus tilojen käytön välttämisestä jo 10.11. tulleen muistion jälkeen.

– Kyllähän nyt aikuisten ihmisten pitää puhetta uskoa. Jos henkilökunnalle on sanottu, että sitä ei käytetä, niin sitten sitä ei käytetä, Kemi kommentoi kysymystä siitä, miksi tilat poistettiin käytöstä vasta tällä viikolla.

Tiedotusvastuu Rasin koulun oppilaiden vanhempien suuntaan on Kemin mukaan vt. kiinteistöpäällikkö Juha Jalosella. Kemi kertoo sanoneensa Jaloselle 26. marraskuuta ja uudestaan 8. joulukuuta, että vanhemmille pitäisi tiedottaa asiasta, koska huhumyllyt pyörivät ja ihmiset kyselevät, eikö kaikki mennyt putkeen.

Oppilaiden vanhemmat saivat tiedon koulun tilanteesta rehtori Kirsi Tauralta sähköisen reissuvihon Wilman kautta maanantaina 14.12.

– Olen omalta osaltani pahoillani, että saatte tiedon tästä vasta nyt, sillä olen odottanut teknisen toimen virallista tietoa jo jonkin aikaa, Taura toteaa.

Antti Kemin mukaan asiassa ei toisaalta ole vanhemmille mitään tiedotettavaa.

– Se, mikä koetaan ongelmaksi on tuo 36 neliötä, ja oppilaat eivät ole siinä tilassa lainkaan. Se, jos opettajan huoneessa ja rehtorin huoneessa on sellaiset materiaalit, jotka eivät ihan kaikille opettajille sovi, on eri asia kuin se, jos siellä olisi joku kosteusongelma tai muuta, tekninen johtaja sanoo.

Kosteusongelmaa ei Kemin mukaan ole nyt, kun ryömintätilasta on poistettu ylimääräinen maa-aines, puutavara ja romut. Lattian sisällä olevissa eristeissä ei hänen mukaansa ole epäpuhtauksia ollutkaan.

– Ei rossipohjan eristeissä vaan nimenomaan rossipermannon alla, tekninen johtaja toteaa.

Saija Roininen (sd) tiedusteli Rasin puukoulun remonttitilannetta teknisen lautakunnan kokouksessa viime viikon tiistaina. Pöytäkirjan mukaan Antti Kemi kertoi jo tuolloin, että kaksi huonetta on eristetty muusta tilasta, vaikka ne poistettiin käytöstä vasta tällä viikolla. Kemi kertoi lautakunnalle myös, että eristettyjen tilojen pintarakenteiden uusiminen on tarkoitus toteuttaa ensi kesänä.

 

Kommentti

Eikö vastuu paina selkää?

Tämän vuoden alkupuolella Akaan tekninen johtaja Antti Kemi esitti entisen Hakalehdon vanhainkodin A-osan vuokraamista työterveys Akaasialle. Kemin mukaan 60 000 euron sisäremontti olisi riittänyt tilojen kunnostukseen.

Samana päivänä, jolloin valtuusto käsitteli vuokraamisesitystä, Kemi sai tiedot uusista tutkimuksista. Niiden mukaan ulkoseinien lämpöeristeissä onkin epäpuhtauksia. Hän esitteli tiedot valtuustolle mutta piti löytöjä sattumana ja pysyi pintaremonttiesityksensä takana. Valtuusto ei antanut remonttirahoja.

Sittemmin Antti Kemi on kääntynyt sille kannalle, että Hakalehtoon voidaan perustaa Akaan hyvinvointikeskus, mutta ensin ulkoseinien tiilivuoraus on purettava ja lämpöeristeet uusittava, koska niissä on kosteutta ja epäpuhtauksia.

Sama tieto vuodelta 2011 ei edelleenkään kelpaa Kemille. Tämän vuoden lokakuussa Kemi totesi Akaan Seudulle, että neljä vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa ei otettu materiaalinäytteitä ulkoseinän välieristeistä, kuten nyt tehtiin.

Hämeen Rakennustutkimus Oy:n kuntotutkimusraportti 10.9.2011 kertoo sivulla 28/43 näin:

”Ulkoseinien mineraalivilloista ja muistakin materiaaleista otettiin mikrobinäytteitä laboratoriotutkimuksiin 21 kpl. Näistä näytteet 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ja 11 on otettu yläkerran tiilirakenteisen seinän mineraalivilloista. Tulosten perusteella voidaan todeta, että sattumanvaraisista paikoista otetuissa näytteissä oli 67 % sellaisia, joissa oli viite mikrobivaurioista. Tulos on huono. Rakenteissa olevista mikrobivaurioista pääsee usein itiöitä ja kaasuja huoneilmaan heikentäen ilmanlaatua”.

Tämän viikon maanantaina Antti Kemi totesi Akaan Seudun haastattelussa useamman kerran, että Rasin koulun rossipohjan eristeistä ei löytynyt mikrobikasvustoa eikä niistä edes otettu näytteitä Jommi Suonkedon tutkimuksissa.

12.1.2015 päivätyssä Rasin puukoulun kuntotutkimusraportissa (Työ nro: 2014/63) sivulla 9/12 JOmmi Suonketo toteaa näin:

”Rossipohjan täytteistä otetut materiaalinäytteet osoittivat viitearvot ylittävää mikrobikasvua 2/6 näytteessä. Muut 4 näytettä sisälsivät runsasta bakteerikasvua, mutta tulkintaohjeiden mukaan sitä ei pidetä viitearvot ylittävänä mikrobivauriona. Yhdessä rakenteen läpi tapahtuvan ilmavirtauksen kanssa ryömintätilassa havaitut ja rossipohjan eristeissä mikrobinäytteillä todetut vauriot aiheuttavat sisäilmahaitan riskin ja siten ne täyttävät terveydensuojelulain määritelmän terveyshaitasta.”

Toimittaja voi ottaa osana työtään sen, että tuntee itsensä vähän tyhmäksi ja yksinäiseksi jankuttaessaan samoja asioita kuukaudesta toiseen. Se on kuitenkin huolestuttavampaa, että akaalaiset päättäjät eivät mieti taloudellista, poliittista ja henkistä vastuuta, jonka he kantavat tehdessään ihmisten terveyden vaarantavia esityksiä sokeassa virkamiesuskossaan.

Paitsi että Akaan tekninen johtaja kieltää osan tutkimustuloksista, hän huomioi Jommi Suonkedon raportit ja muistiot valikoiden. Rasin koulun lattioita ei kesän remontissa avattu eikä pilaantuneita eristeitä poistettu, koska se oli Suonkedon, Kemin, teknisen lautakunnan ja Akaan valtuuston mielestä kallista. Nyt kun samainen Suonketo ehdottaa lattioiden avaamista ja eristeiden poistoa, Kemi aikoo ratkaista tilanteen helpolla ja halvalla pintaremontilla.

Aika näyttää, ovatko lautakunta ja valtuusto taas Kemin kelkassa ja mihin se kelkka Akaan vielä vie.

Mikko Peltoniemi

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?