Oppilaalla on oikeus tukiopetukseen

Hämmästyimme valtuutettu Harri Rämön virheellisiä kommentteja Akaan Seudussa 4.11.2015. Näin puut-teelliset tiedot perusopetuslaista on korjattava heti.

Rämö kertoi, että opettajat pitävät sopimuksensa turvin subjektiivisella oikeudella tukiopetustunteja ja kerhotunteja sekä ”näitä noita”, joilla sitten kasvattavat ansiotasoaan. Tämä on virheellistä ja valheellista tietoa. Opettajilla ei ole mitään subjektiivista oikeutta tukiopetustuntien pitämiseen.

Oppilaalla on sitä vastoin subjektiivinen oikeus yhdessä huoltajansa kanssa pyytää tukiopetusta, kun oppi-minen sitä vaatii.

Perusopetuslaki 16 §:

”Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta.”

Opettajalla on myös velvollisuus viestittää huoltajille, jos koulumenestys on heikentynyt. Silloin oppilas saa tukiopetuksella mahdollisuuden koulumenestyksen parantamiseen. Myös kolmiportaisen tuen yksi tukitoimi on tukiopetus yksilönä tai ryhmässä.

Tukiopetusta pidettiin Akaassa viime vuonna keskimäärin 0,7 tuntia/oppilas. Se on noin kolme minuuttia kuukaudessa eli pari euroa oppilasta kohden, joten kustannusten suhteen asiassa puhutaan lillukanvarsista.

Onko se liikaa Rämön mielestä, jos tällaisella summalla saadaan oppilaat pysymään opetuksessa muiden mukana?

Tukiopetukseen käytetyillä varoilla ei esimerkiksi palkattaisi yhtään erityisopettajaa Akaaseen. Pitäisikö tukiopetustuntien määrän olla jopa paljon suurempi, varsinkin kun Akaasta on jo poistettu lähes kaikki pienluokat?

Kerhotuntien pitämiseenkään opettajilla ei ole minkäänlaista subjektiivista oikeutta, vaikka Rämö niin väittää. Akaa sai kerhoihin valtiolta rahaa viime vuonna 35 000 euroa. Tästä summasta maksettiin palkkioina opettajille 17 000 euroa eli vajaa puolet valtion antamasta rahasta. Valtuutetut itse ovat hyväksyneet koulujen budjetin, joka sisältää kerhotunnit. Oppilaat ovat innokkaasti osallistuneet lapsille ilmaisiin kerhoihin Akaassa.

Rämö mainitsee lisäksi opettajien pitävän ”näitä noita”. Tämä käsite ei opettajille oikein aukea.

OAJ:n Akaan paikallisyhdistys