Järvi-illassa kannustetaan toimiin vesien puolesta

Pirkanmaan ELY-keskus järjestää Vanajavesi- ja Pyhäjärvi-illan kaikille vesistöjen käyttäjille ja vesistä kiinnostuneille Päivölän opistossa Tarttilassa torstaina 24. syyskuuta kello 17-20.  Tilaisuudessa esitellään laajasti järviin ja niiden valuma-alueisiin liittyviä teemoja.

Kaikille avoimessa illassa on tarjolla tietoa muun muassa vesien tilasta, järvien ja virtavesien kunnostusmenetelmistä, hankerahoitusmahdollisuuksista ja vesistöjen säännöstelystä. Teemat on valittu järven ja alueen erityispiirteet huomioiden, ja tilaisuudessa on mukana myös paikallisia vesistökunnostusaktiiveja esittelemässä toteutettuja hankkeita.

Pirkanmaan pintavesien tila on parantunut viimeisten vuosikymmenten aikana pistekuormituksen pienentyessä. Suurin osa Pirkanmaan järvistä on hyvässä tilassa. Pyhäjärven, Vanajaveden ja Ikaalisten reitin alueen järvien vedenlaatu on kuitenkin vielä muuta Pirkanmaata huonompi.

Järvi-illan tavoitteena on jakaa ihmisille vesistötietoa sekä herättää keskustelua vesistöä eri tavoin käyttävien tahojen kesken. Tilaisuus on maksuton, eikä siihen tarvitse ilmoittautua.