Vedenkorkeuksista ja säännöstelyistä kerätään mielipiteitä

Pirkanmaan Ely-keskus kerää ihmisten näkemyksiä Pirkanmaan järvien vedenpinnan korkeuden säännöstelystä. Kyselytutkimuksessa pyydetään havaintoja vesistöjen tilan muuttumisesta, kokemuksia vedenkorkeuksien vaihtelun vaikutuksista vesistön käyttöön sekä mielipiteitä säännöstelyä koskevista ehdotuksista. Vanajavesi on yksi säännöstellyistä järvistä Pirkanmaalla.

Sähköinen kysely on tarkoitettu järvien virkistyskäyttäjille, kalastajille, ranta-asukkaille, rantatilan tai vesialueen omistajille tai vesistöä muuten käyttäville. Kyselyä markkinoidaan myös järvien rantakiinteistöjen omistajille lähetettävillä postikorteilla, joita lähetetään joka viidennelle satunnaisesti valitulle mökkiläiselle ja asukkaalle tutkimusjärvien rannalla.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämishankkeessa (PIRSKE). Säännöstelyjen kehittämistyötä tehdään yhteistyössä vesistöjen ja säännöstelyjen parissa toimivien tahojen kanssa.

– Hankkeessa tullaan esittämään suosituksia Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen toteuttamiseksi niin, että eri intressitahojen tavoitteet tulevat mahdollisimman hyvin yhteen sovitetuiksi, toteaa projektisuunnittelija Johanna Lantto Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa www.webropolsurveys.com/pirske.net. Kysely on kaikille avoinna 8.10.2015 saakka.

Muuttuvalla ilmastolla on vaikutuksia vesistöjen säännöstelyyn

Pirkanmaalla säännöstellään yli 20 järven vedenkorkeuksia. Suurimmat säännöstellyt järvet Pirkanmaalla ovat Näsijärvi, Pyhäjärvi, Vanajavesi, Kyrösjärvi sekä Kulo-, Rauta- ja Liekovesi, jotka kuuluvat Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Säännöstelyllä tuotetaan sähköenergiaa sekä pyritään vähentämään järvien rannoilla ja Kokemäenjoella syntyviä tulvavahinkoja.

Säännöstelykäytäntöjä tarkastellaan uudelleen ilmaston muuttumisen takia. Ilmastonmuutostutkimusten perusteella Kokemäenjoen vesistöalueella kevättulvat pienenevät ja aikaistuvat tulevaisuudessa, kun on lämpimämpää ja lunta on vähemmän. Kesällä kuivien jaksojen riski kasvaa, mutta toisaalta myös rankkoja sateita esiintyy useammin.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?