Vetoomus päiväkeskus Päivikin toiminnan jatkamiseksi

Päiväkeskus Päivikin asiakkaat vastustavat jyrkästi Akaan kaupungin päätöstä ajaa alas Viialan päiväkeskus Päivikin toiminta. Vetoamme teihin, jotka viime kädessä päätätte ikääntyneen väestön palveluista, että Päivikin maksullinen päiväkeskustoiminta vanhuksille säilytetään ennallaan.

Osa meistä Päivikin toimintaan osallistuvista vanhuksista selviää omissa kodeissaan kotihoidon avustuksella, tai jopa ilman kotihoitoa muiden tukitoimien avulla. Tärkeän sosiaalisen kanssakäymisen ohella meillä on Päivikissä mahdollisuus myös saunoa ja kylpeä, mikä on erityisen tärkeää etenkin niille, joilla ei ole kotona peseytymismahdollisuutta ja myös niille, jotka poikkeuksetta tarvitsevat peseytymisessä toisen henkilön apua.

Ryhmissämme on vanhuksia, joilla oman kodin peseytymistilat ovat eri kerroksessa tai eri rakennuksessa kuin asuintilat. Pesutiloihin voi olla pitkän välimatkan tai portaiden takia hyvin hankalaa tai jopa mahdotonta päästä rollaattorin tai kepin kanssa omin avuin, tai edes toisen henkilön avustuksella. Joissakin asunnoissa pesutilat ovat huonosti liikkuvalle vanhukselle niin pienet ja epäkäytännölliset, ettei niitä pysty käyttämään omatoimisesti eikä kotiavun turvinkaan.

Nekin meistä, joilla ei ole kotona lainkaan kunnollista peseytymismahdollisuutta kykenevät asumaan kotonaan, koska Päivikin sauna- ja pesupalvelu antaa jokaiselle mahdollisuuden hoitaa ainakin viikoittain perushygieniaansa turvallisissa ja asianmukaisissa tiloissa kohtuulliseen hintaan. Monet päivätoiminnan asiakkaista eivät pienistä tuloista johtuen yksinkertaisesti edes pysty ostamaan itselleen pesu- ja kylvetyspalvelua yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Liikkuminen kodin ulkopuolella on monille meistä hyvin hankalaa ja Päivikin toiminnan lopettaminen merkitsisi yksinäisille kotona asuville entistäkin suurempaa eristäytymistä ulkomaailmasta ja kyhjöttämistä kotona pesemättömänä. Mikäli päiväkeskustoiminta lopetetaan, se merkinnee käytännössä myös sitä, että ennestäänkin ylityöllistetty kotipalveluhenkilöstö on jatkossa entistä tiukemmalla joutuessaan auttamaan yhä useampia vanhuksia peseytymisessä niissä kodeissa, joissa kelvolliset pesutilat ovat olemassa.

Olemme valmiita maksamaan Päivikin palveluista nykyistä suuremman kertamaksun edellyttäen kuitenkin, että hinnankorotus olisi kohtuullinen. Päivikin päivätoiminnan lopettamisesta saatava menovähennys vuosina 2015-2019 on Akaan kaupungille minimaalinen säästöjen kokonaistavoitteeseen nähden.

Akaan kaupungin BDO Oy:ltä ostamassa ja hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa myöskin painotetaan, että sosiaali- ja terveystoimessa henkilötyövuosivähennykset tulee toteuttaa siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asiakkaille/vanhuksille.

Luotamme siihen, että vetoomuksemme huomioidaan päiväkeskus Päivikin toiminnasta päätettäessä ja että Akaan kaupungin päättäjiltä löytyy säästöpaineista huolimatta selkärankaa, tahtoa ja keinot säilyttää Päivikin päiväkeskustoiminta.

Päivikki-ryhmien puolesta,

Laila Joronen