Oppilaiden hyvinvointi vaarassa – Akaastako opiskelun takapajula?

Akaan talouden tasapainottamisselvitys on karua luettavaa lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta. Ehdotetut säästötoimenpiteet eivät pitkällä aikavälillä tuo säästöjä vaan ne johtavat syrjäytymisen lisääntymiseen, oppimistulosten huonontumiseen ja oppilaiden tuen saannin heikkenemiseen. Jos Akaan kaupunki aikoo toteuttaa suunnitelmat ryhmäkokojen suurentamisesta, avustavan henkilökunnan vähentämisestä ja sijaiskiellosta, niin se ei kykene vastaamaan koulutuksen järjestäjänä opetussuunnitelman mukaisista opetusjärjestelyistä. Lisäksi Akaan kaupunki ei voi säästää lasten subjektiivisesta oikeudesta tukiopetukseen, mikä on määritelty peruskoulun perusopetuslaissa. Lapsilla on aina oikeus saada tukiopetusta, kun hän sitä tarvitsee.

Toteutuessaan suunnitellut säästöt romuttavat täysin sen laadukkaan ja nykyaikaisen perusopetuksen, mitä Akaassa tällä hetkellä toteutetaan. Akaa on ollut varhaisessa vaiheessa mukana toteuttamassa inklusiivista kaikille yhteistä koulua, mihin periaatteeseen Suomi on sitoutunut. Tähän liittyen erityisluokkia on lopetettu ja lähes kaikki oppilaat opiskelevat tuen tarpeesta riippumatta samassa luokassa lähikouluissaan. Kehitystyö on kuitenkin vielä kesken, sillä Akaassa ei noudateta selkeästi laissa määriteltyä edellytystä tukitoimista eli tuki ei tule integroidun erityistä tukea tarvitsevan oppilaan mukana luokkaan kuin harvoissa tapauksissa. Tämä johtuu erityisopettajien pienestä määrästä. Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevia oppilaita on Akaassa noin 15 prosenttia, eli luokkaa kohden keskimäärin 3–4 oppilasta. Oppilaiden määrä suhteessa aikuisiin vain kasvaa, kun avustavaa henkilökuntaa ollaan myös vähentämässä. Säästöjen toteutuessa kolmiportaista tukea (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) on mahdoton toteuttaa kunnolla.

Tiputtaessaan oppilaiden oppituntimäärän minimiin Akaa heikentää lasten ja nuorten koulutusmahdollisuuksia muihin kuntiin verrattuna, sillä valtaosa (85,4 prosenttia) Suomen kunnista antaa opetusta yli valtakunnallisen vähimmäistuntimäärän

Täyttyykö sijaiskiellon aikana oppilaan oikeus jokapäiväiseen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen? Jos Akaassa hyväksytään ryhmäkokojen nostaminen, niin opettajan sairastuessa voi lapsi joutua opiskelemaan jopa 64 oppilaan ryhmässä. Lapsiasiavaltuutettu Kurttilan mukaan opettajien sijaiskiellot estävät lasten perusoikeuksien toteutumista ja heikentävät koulujen turvallisuutta ja henkilökunnan jaksamista. Opettajan poissa ollessa on hänelle aina palkattava sijainen riippumatta poissaolon pituudesta.

Talouden tasapainottamisselvitys esittää luokilla 1–2 ryhmäkooksi 25 ja luokilla 3–9 maksimissaan 32 oppilasta. Vertailun vuoksi tilastojen mukaan Suomessa luokkien 1–6 ryhmäkokojen keskiarvo on 19,7 ja yläkoulussa 16,5. Meillä Akaassa niin yläluokkien kuin alaluokkienkin keskimääräiset ryhmäkoot ovat jo tälläkin hetkellä suuremmat kuin valtakunnassa keskimäärin. Ryhmäkokojen kasvamisella on suoranaisia vaikutuksia oppilaiden tuen saantiin, mutta välillisesti sillä on merkitystä myös nuorten tulevaisuuteen. Oppimistulosten heikentymisen myötä jatko-opintoihin pääseminen vaikeutuu. Päiväkodeissa kasvavat ryhmäkoot ja avustajien määrän väheneminen tietää tulevaisuudessa todella isoja haasteita kouluissa ja vaarantaa lasten kokonaiskehityksen sekä päiväkotien pedagogisen toiminnan. Lisäksi kasvava ryhmäkoko ei enää mahdollista hyviä toimintatapoja, joilla koulukiusaamisen ehkäisy on mahdollista.

Katsomme, että edellä mainitut säästötoimenpiteet ovat täysin mahdottomia toteuttaa niin, ettei lasten ja nuorten turvallisuus ja hyvinvointi horjuisi. Nyt vetoamme teihin arvoisat päättäjät, että tekisitte tältä osin tulevaisuuden kestäviä päätöksiä.

 

OAJ:n Akaan paikallisyhdistys

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?