Akaan Kokoomus ry:n tavoitteet valtuustokaudelle 2015–2016

Vuosia jatkunut talouden matalasuhdanne on kurittanut kuntataloutta, ja samanaikaisesti julkisen sektorin rakenneuudistukset on vasta aloitettu. Akaan talous on alijäämäinen, ja sen vuoksi Akaan Kokoomus sitoutuu seuraaviin tavoitteisiin meneillään olevalle valtuustokaudelle:

1) Kokoomus ei esitä eikä kannata kunnallisveroprosentin nostoa.

2) Verotuottopohjaa pitää laajentaa, jotta kuntamme taloudelliset edellytykset säilyvät.

Toimenpiteet vuodelle 2015:

1. Akaassa on runsaasti kaavoitettuja metsäisiä rinnetontteja ja peltotontteja. Tarjonnan laajentamiseksi Akaa kaavoittaa uusia asuinalueita erinomaisille paikoille muun muassa järvien rannoille. Tämä tehdään yhteistyössä yksityisten maanomistajien kanssa.

2. Kaupungin elinkeinopolitiikkaa terävöitetään, kun se siirtyy kaupungin hoidettavaksi.

3. Akaan yleisilme laitetaan kuntoon ja korostetaan tekemisen laatua olemassa olevien resurssien puitteissa.

Vuodelle 2016 kokoomus määrittää erilliset vuositavoitteet.

Akaan Kokoomus

Kommentointi on suljettu.