Soidensuojelusta kysytään maanomistajien mielipiteitä

Eteläisellä Pirkanmaalla sijaitsee muun muassa tämä arvokas keidassuo
Eteläisellä Pirkanmaalla sijaitsee muun muassa tämä arvokas keidassuo.

Pirkanmaan Ely-keskus on lähettänyt kyselykirjeen yli 400 maanomistajalle, jotka omistavat luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti arvokasta suota. Maanomistajilta kysytään heidän halukkuuttaan suojella soita sekä mielipiteitä suojelukeinoista.  Vastaaminen on vapaaehtoista, eivätkä vastaukset sido maanomistajaa.

Kyselyssä on mukana 57 Pirkanmaalla sijaitsevaa suokohdetta, joiden yhteispinta-ala on noin 3 500 hehtaaria. Kohteista valtion omistuksessa on 17 prosenttia ja yksityisomistuksessa 83 prosenttia.

Pirkanmaan kohteissa on mukana lukuisa joukko piensoiden muodostamia kokonaisuuksia, joissa esiintyy muun muassa uhanalaisia korpia. Pirkanmaalla on myös vielä suojelemattomia laajoja keidas- ja aapasoita, jotka ovat mukana kohdelistalla.

Uhanalaisista kasvilajeista Pirkanmaan kohteilla tavataan muun muassa punakämmekkää ja harsosammalta. Osalla kohteita esiintyy myös uhanalaisia perhosia ja osa kohteista on arvokkaita lintusoita.

Kyselyn vastausaika päättyy 24. huhtikuuta, minkä jälkeen Pirkanmaan Ely-keskus kokoaa vastauksista yhteenvedon ja lähettää sen ympäristöministeriöön jatkovalmistelua varten.

Ympäristöministeriö tekee soidensuojelun täydentämistä koskevan ehdotuksen valtioneuvostolle soidensuojelutyöryhmän esityksen pohjalta syksyllä 2015.

Soidensuojelutyöryhmä ottaa esityksessä huomioon soiden vapaaehtoiset suojelukeinot ja maanomistajakyselystä saadut tulokset.