Astmapäivän tilaisuus Toijalan Sampolassa

Maailman astmapäivää vietetään tiistaina 6. toukokuuta. Etelä-Pirkanmaan Hengitysyhdistys järjestää tapahtuman Toijalan Sampolassa maanantaina 5.5. kello 14. Mukana on terveyskeskuksen astmahoitaja Sari Pigg pef-mittareineen. Ennen tilaisuuden alkua noin kello 13.30 lähdetään sauvakävelylenkille Nahkialanjärven ympäri.

Ikääntyminen lisää astman omahoidon haasteita. Hoidon avuksi kaivataankin enemmän kirjallisia ohjeita, jotka helpottavat muistamista.

Hengitysliitto haastatteli tammikuussa 89 sairastavaa jäsentä sairauden hyvään hoitoon kuuluvista asioista. Haastateltujen keski-ikä oli 66 vuotta ja 80 prosenttia heistä oli eläkkeellä.

Haastatelluilla oli pitkä kokemus astman hoidosta, sillä he olivat sairastaneet astmaansa keskimäärin 21 vuotta.

– Lääkehoidon kehitys on helpottanut astman hallintaa ja omahoito sujuukin pääosin mallikkaasti. Ikääntyminen tuo siihen kuitenkin omat haasteensa, kertoo Etelä-Pirkanmaan Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Raimo Pessi.

Muuta taudit, kuten sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet hankaloittavat arkea ja lisäävät muistettavia asioita. Muistin tueksi haastatellut toivoivatkin lisää omahoito-ohjeita kirjallisena, reilusti yli kolmannekselle omahoito-ohjeita ei ollut annettu ollenkaan.

– Ikääntyvillä pitäisi olla kirjallisena tieto siitä, mitä tehdä astman pahenemisvaiheessa ja milloin tilanne vaatii lääkärissä käyntiä, sanoo Raimo Pessi.

Monet haastatelluista halusivat, että vastaanotoilla kerrattaisiin lääkkeenottotekniikkaa. He myös toivovat muistutusta sellaisista pienistäkin, mutta tärkeistä asioista kuten suun huuhtelusta sisään hengitettävän lääkkeen oton jälkeen suusammaksen välttämiseksi.