Nuoret toivovat Akaaseen lisää kulttuuritarjontaa

Vesa Tella pitää Akaan kulttuuritoimintaa varsin monipuolisena, mutta hänen mielestään sitä ei mainosteta tarpeeksi.
Vesa Tella pitää Akaan kulttuuritoimintaa varsin monipuolisena, mutta hänen mielestään sitä ei mainosteta tarpeeksi.

Akaan kulttuuritarjonta perustuu pitkälti museoihin, kirjastoihin, taiteeseen sekä perinteisiin markkinoihin. Lisäksi Akaassa järjestetään vuosittaisia yleisötapahtumia, joista suosituimpia ovat muun muassa Vasenkätisten Vestivaali, ympärivuotiset Metsälinnan tanssit, Näkymä sekä Hunajaviikko. Vaikka kulttuuritarjontaa on runsaasti, eivät nuoret tunnu olevan tyytyväisiä ja näin ollen he hakeutuvat usein muille paikkakunnille miellyttävämmän toiminnan perässä.

Haastattelimme kahta abiturienttia, Tiina Heleniusta ja Vesa Tellaa. Tämän lisäksi teimme kyselyitä Viialan ja Toijalan yläkouluille sekä Akaan lukiolle. Kysyimme opiskelijoilta muun muassa, mitä mieltä he ovat Akaan kulttuuritarjonnasta ja löytyykö mahdollisesti jotakin parannettavaa. Lopputuloksena saimme liudan monipuolisia ja ajatuksia herättäviä vastauksia.

Tiina Heleniuksen mielestä seurakunta järjestää kattavasti toimintaa nuorille. Nuorisokahvila Manala, kuorot ja leiritoiminta ovat hänelle mieluisia. Myös Tella on seurakunnan toiminnassa mukana ja hän pitää Akaan kulttuuritoimintaa varsin monipuolisena. Kuitenkin parannettavaa löytyy.

– Elokuvissa pitäisi olla monipuolisemmin näyttökertoja ja kunnan nuorisotiloilla tulisi saada paremmat aukioloajat, huomauttaa Helenius.

Tellan mielestä kulttuuritoimintaa ei mainosteta tarpeeksi, joten mainostusta täytyy lisätä ja kehittää, esimerkiksi saamalla esittelijöitä kertomaan toiminnastaan. Myös Helenius pitää mainostusta puutteellisena ja ehdottaa koulun käytäville sekä Akaan Seutuun lisää mainontaa.

Kyselyiden perusteella Akaan yläkoululaisilla sekä lukiolaisilla ilmeni toisenlainen kanta etenkin seurakunnan tarjoamaa toimintaa kohtaan. Heidän mielestään seurakunnat järjestävät liikaa tapahtumia ja aktiviteetteja, jotka puolestaan aiheuttavat ennakkoluuloja. Nuoret pitävät myös kunnan kulttuuritarjontaa huonona, joten hakeutuminen suurempiin kaupunkeihin, kuten Tampereelle on yleistä.

Kinolle kiitosta, konsertteja kaivataan

Nuoret toivovat lisää konsertteja Akaaseen, joissa voisi esiintyä erilaisia artisteja. Tulosten mukaan musiikkitapahtumat vaikuttavat tärkeämmiltä kuin esimerkiksi taidenäyttelyt ja museovierailut. Erityisesti Viialaan kaivataan lisää kulttuuritoimintaa, sillä kaikki toiminta tuntuu keskittyvän Toijalan alueelle. Esimerkiksi Viialan omalle elokuvateatterille on suuri kysyntä.

On käynyt ilmi, etteivät nuoret tiedosta täysin mitä kulttuuri käsitteenä tarkoittaa. ”Mitä mieltä olet Akaan kulttuuritarjonnasta?” -kysymyksen kohdalla yleisin vastaus oli ”en tiedä”.

– Nuorille pitäisi selventää, mitä kaikkea kulttuuri sisältää, toteaa Helenius.

Akaasta löytyy kuitenkin myös positiivisia kulttuuriin liittyviä toimintoja. Kulttuurillisia vapaa-ajan mahdollisuuksia on alueellamme paljon ja suosituimpina pidetään Toijalan elokuvateatteri Kinoa, nuorisotiloja, kirjastoja, viihdekeskus Huvilaa ja tanssiesityksiä. Myös Akaan Opiston tarjoama laaja valikoima taide-, käsityö- ja musiikkikursseissa miellyttää nuoria.

Nuorilta löytyy toivomuksia myös Akaan kulttuuritarjonnan ulkopuolelta. Uimahalli sai eniten kannatusta nuorten keskuudessa. Myös Tiina Helenius kannattaa sen rakentamista Akaaseen, sillä kyyditykset Hämeenlinnaan tai Valkeakoskelle järjestetään huonoihin aikoihin. Ruokapaikkojakin kaivataan enemmän, sillä vaikka niitä löytyy useita erilaisia, ei tarjontaan olla tyytyväisiä.

Jotain parannettavaa kulttuuritarjonnassa siis ilmenee, mutta on kohtuullista ottaa huomioon Akaan kaupungin nykyiset rahamenot. Vaikka tarjontaa parannettaisiin, eivät nuoret silti välttämättä viettäisi vapaa-aikaansa kotikaupungissaan samaan aikaan, kun vieressä häämöttää Näsinneula.

Amanda Karjalainen, Sonja Liikanen, Suvi Mäkelä ja Heidi Turkki