Ajanmukaiset kansakoulu- ja asuntolarakennukset Haihunkoskelle

Uuden koulun kauniit muodot Keskuskadulta nähtynä. Koulurakennuksen oikealla puolella asuntolarakennus. Korkeampi osa koulurakennuksesta on juhlasalia, oikeassa päädyssä sijaitsevat alakerrokseen tulevat väestönsuoja ja lämpökeskus. Päädyssä olevista ovista pääsee mainittuihin yksikköihin samoin kuin pukuhuoneisiin, laitimmainen ovi on keittiöön. Keskellä rakennusta on pääsisäänkäytävä ja sen oikealla puolen opettajainhuone ja vasemmalla alaluokkien luokkahuoneet.
Uuden koulun kauniit muodot Keskuskadulta nähtynä. Koulurakennuksen oikealla puolella asuntolarakennus. Korkeampi osa koulurakennuksesta on juhlasalia, oikeassa päädyssä sijaitsevat alakerrokseen tulevat väestönsuoja ja lämpökeskus. Päädyssä olevista ovista pääsee mainittuihin yksikköihin samoin kuin pukuhuoneisiin, laitimmainen ovi on keittiöön. Keskellä rakennusta on pääsisäänkäytävä ja sen oikealla puolen opettajainhuone ja vasemmalla alaluokkien luokkahuoneet.

Viialan kunnasta oli tuskin vielä haaveitakaan silloin kun Viialan koulun puurakennusta alettiin rakentamaan 1912. Nyt tämä rakennus on hyvän matkaa yli 50 vuotta vanha ja osoittautunut täysinpalvelleeksi. Myöhemmin on vanhan koulun läheisyyteen noussut kivinen apurakennus, joka sekin saanee väistyä uuden rakennuksen valmistuttua. Tähän kuitenkin menee vielä pitkähkö aika. Vaikka luonnokset jo tulivatkin hyväksytyiksi valtuustossa pienin muutoksin, jäänee rakennustyö ainakin ensi vuoden syksyyn, luultavimmin vielä seuraavaan.