Viisi vaihtoehtoa suppeasta peruskorjauksesta laajaan laajennukseen

Viialan kouluverkon tulevaisuus on ratkeamassa

Kaksi viidestä nyt valmistellusta vaihtoehdosta tietäisi Keskustan koulun purkamista. Myös rakennuksen toisessa päässä oleva myöhemmin tehty palloiluhalli purettaisiin, ja Hirvialhon koulun laajennukseen tulisi uudet liikuntatilat.

Kahdessa viidestä nyt valmistellusta vaihtoehdosta Keskustan koulu purettaisiin. Myös koulun sisäänkäynnin takana näkyvä palloiluhalli purettaisiin, ja Hirvialhon koulun laajennukseen tulisi uudet liikuntatilat.

Akaan tekninen lautakunta pohti tiistaina, kuinka kaupunki voisi ratkaista sekä Keskustan koulun että koko Viialan taajaman kouluverkon tulevaisuuden. Sivistystoimi ja tekninen toimi ovat selvittäneet Viialan koulujen tilamitoitusta arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy:n kanssa, ja tekninen lautakunta sai eteensä viisi eri vaihtoehtoa.

Koulunkäyntiä on tarkastelu pidemmällä ajalla ja huomioitu oppilasennusteet kaikissa nykyisissä kouluissa. Ennusteen mukaan Viialan alueen oppilasmäärä esikoulusta yhdeksänteen luokkaan kasvaa 18 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tekninen johtaja Antti Kemi arveli tiistaina, että illan kokoukseen ei saada vielä eri vaihtoehtojen hintoja. Siinä tapauksessa valinta jäisi kokonaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Ensimmäinen vaihtoehto eli suppea peruskorjaus tarkoittaisi sitä, että kosteus- ja sisäilmaongelmien vuoksi suljetun Keskustan koulun opetustilat peruskorjattaisiin nykyiseen rakennukseen. Kuudesluokkalaiset siirtyisivät viereisen Hirvialhon yläkoulun tiloihin, ja Keskustan koulun rakennuksessa tiloja jaettaisiin uudestaan. Keskustan koululla peruskorjattavaa pinta-alaa olisi 4514,5 neliötä, ja Hirvialhon koululla muutostöitä vaativa pinta-ala olisi 129 neliötä.

Vaihtoehto numero kaksi on suppea peruskorjaus ja laajennus. Siinä ajatus on, että Rasin koulu lakkautetaan, Keskustan koulun nykyiset tilat peruskorjataan, ja Rasin oppilaita varten tehdään Keskustan kouluun laajennussiipi. Laajennuksen pinta-ala olisi 645 neliötä.

– Laajennus on ajateltu niin, että siinä olisi ruokala ja keittiö, koska ne eivät nyt ole Keskustan koululla logistisesti parhaassa mahdollisessa paikassa. Nykyisistä keittiö- ja ruokalatiloista tehtäisiin opetustiloja, kertoo tekninen johtaja Antti Kemi.

Kolmosvaihtoehto on laaja peruskorjaus. Myös siinä Rasin koulu lakkautettaisiin, ja Rasin koulun oppilasmäärän vaatima lisätilatarve peruskorjattaisiin keskustan koulun vieressä olevaan asuntolaan.

– Siinä, mitkä luokat siirrettäisiin minnekin, on eri vaihtoehtoja. Asuntolassa peruskorjattavien hyötyneliöiden määrä on noin 750, ja sinne tulisi muun muassa kotitalousluokka, kertoo Kemi.

Hirvialho laajenisi Hämeentielle päin

Neljäs vaihtoehto on suppea laajennus. Siinä Rasin koulu säilyisi nykyisessä paikassaan, ja Keskustan koululle tehtäisiin tilat laajentamalla Hirvialhon koulua Hämeentielle päin.

– Hyötyalaneliötä pitäisi tehdä 4027,8 ja muutoksia Hirvialhon nykyisissä tiloissa 470 neliötä. Lisäksi tässä vaihtoehdossa tarvittaisiin pysäköintitiloja ja välituntipihan laajentaminen. Keskustan koulu ja nykyinen palloiluhalli purettaisiin. Nykyistä palloiluhallia ei saisi järkevästi jäämään, koska siellä on tekniikkaa ihan eri päässä, ja logistisesti se olisi väärässä paikassa, Kemi sanoo.

Viides vaihtoehto on laaja laajennus. Siinä Hirvialhon koulua laajennettaisiin niin paljon, että sekä Keskustan että Rasin koulun oppilaat mahtuisivat sinne.

– Silloin olisi yksi yhtenäiskoulu ja kaikki samassa kompleksissa. Laajennusta tulisi yksi sakara enemmän, yhteensä 4 568 neliötä. Hirvialholla muutettavaa tilaa olisi tässäkin vaihtoehdossa 470 neliötä muun muassa keittiössä, kuvataiteen luokassa ja tekstiilityön luokassa. Uutta liikuntatilaa tulisi saman verran kuin Keskustan koululla nyt on eli 600 neliötä. Hirvialhon koulussa on entuudestaan liikuntatilaa 397 neliötä, sanoo tekninen johtaja Kemi.

Vaihtoehtoiset suunnitelmat eivät ota kantaa esimerkiksi siihen, mitä Rasin koulun kahdelle rakennukselle tehtäisiin. Antti Kemin mukaan asiaa on kuitenkin mietitty.

– Tällä hetkellä rakennukset ovat koulu- ja päivähoitokäytössä. Jos koulukäyttö loppuisi, todennäköisesti päivähoitokäyttö lisääntyisi. Viiala on kasvukeskusta. Väkimäärä kasvaa, ja lisää tonttitarjontaa on. Päivähoitopaikat ovat aika täynnä, ja lisätilaa tarvitaan.

Kemi toteaa myös, että Rasin koululta puuttuu liikuntasali.

– Jos koulu jää siihen, sali puuttuu, mutta salin rakentaminen on vuodella 2015 kuntasuunnitelmassa. Se on pohdinnassa.

Antti Kemin mukaan Rasin koulun piha-alueelle tälle vuodelle budjetoitu lähiliikuntapaikka on tällä hetkellä urakkalaskennassa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?