Akaa vetäytymässä pois Hulauden kunnostushankkeesta

Ely-keskus myönsi rahoituksen Rikalan kanavan avaamiseksi

Rikalan kanavan avaaminen on jo hyvässä vauhdissa. Suurin osa työstä tehdään ensi talven aikana.

Rikalan kanavan avaaminen on jo hyvässä vauhdissa. Suurin osa työstä tehdään ensi talven aikana.

 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt 292 000 euroa Hulauden vesialueen kunnostamiseksi. Raha tulee Euroopan aluekehitysrahastosta. Hulaus ulottuu Akaan Heinälahden lisäksi Lempäälään ja Vesilahdelle.

Hulauden Vesialueen Kunnostusyhdistyksen hankepäällikkö Mika Niemelä kertoo, että nyt myönnetty raha on tarkoitettu nimenomaan Rikalan kanavan avaamiseksi. Ensimmäinen vaihe on kohta saatettu päätökseen.

– Yksi neljäsosa kanavasta on jo avattu, nyt tehdään viimeistelytöitä sen osalta. Loppuosa kanavasta avataan ensi talven aikana.

Hulauden vesialueen kunnostushanke tähtää vedenlaadun merkittävään paranemiseen yhdellä Pirkanmaan heikkokuntoisimmista vesialueista. Tällä hetkellä massiiviset sinileväkukinnat sekä hapettomuus ovat vesialueella jokavuotisia ilmiöitä.

Rikalan kanavan avaaminen on jo hyvässä vauhdissa. Suurin osa työstä tehdään ensi talven aikana.

Rikalan kanavan avaaminen on jo hyvässä vauhdissa. Suurin osa työstä tehdään ensi talven aikana.

Hankkeessa muun muassa johdetaan lisävettä Vanajaveden Korteselältä Hulauden vesialueelle sekä kunnostetaan kulttuurihistoriallisesti arvokasta ja suojeltua Rikalan kanavaa. Rikalan kanavan avaamisella saadaan juoksutettua lisävettä Hulauden järvialueelle.

Kanavan avaaminen on tehty museoviraston ohjeiden mukaan suojellen kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.

Tähän mennessä on myös tehokalastettu roskakalojen määrän vähentämiseksi sekä niitetty ranta-alueita.

Lempäälä maksoi Akaan osuuden

Kunnostushankkeessa ovat mukana Hulauden Vesialueen Kunnostusyhdistys, Lempäälä, Vesilahti ja Akaa. Hanke on nelivuotinen ja on budjetiltaan kaikkiaan 1,3 miljoonaa euroa.

EU:n tuki kattaa puolet hankkeen kustannuksista. Osa rahoituksesta pitää saada alueen asukkailta sekä Akaan, Lempäälän ja Vesilahden kunnilta.

Vesilahti ja Lempäälä ovat sitoutuneet hankkeen kustannuksiin omalta osaltaan. Akaa päätti vetäytyä hankkeesta omalta 11 prosentin osuudeltaan kunnes lopulliset kustannukset saadaan selville. Lempäälä maksoi myös Akaan osuuden, jotta tukihakemus saatiin laitettua Ely-keskukselle.

Mika Niemelä ihmettelee Akaan päätöstä.

– Viimeisin kustannusarvio on lopullinen, hän toteaa.

Vasta valmistuneessa Akaan talouden tasapainottamisohjelmassa esitetään, ettei Akaa osallistuisi Hulauden kunnostushankkeeseen lainkaan.

Asukkaiden omarahoitusosuus hyvin vauhdissa

Alueen asukkailta kerättävästä 40 000 euron omarahoitusosuudesta tälle vuodelle on saavutettu jo yli 30 000 euroa. Lahjoitukset ovat vapaaehtoisia. Ely-keskuksen mukaan kunnostustyö on suurimpia Pirkanmaalla toteutettuja vesistökunnostushankkeita.

Ely-keskuksesta todetaan, että kyseessä on erinomainen esimerkki lähtökohdiltaan paikallisesta vedenlaadun ongelmasta, joka aktiivisten ihmisten käsissä on johtanut yhteistyöhön yhdistyksen, kuntien ja valtion aluehallinnon välillä. Hanke toteuttaa EU-tasoista vesienhoidon tavoitetta saavuttaa vesistöjen hyvä ekologinen tila vuoteen 2015.

 

Jätevesi valtasi seurakunnan leirikeskuksen saunan

Kumpulan sauna on tämän kesän pois käytöstä.

Kumpulan sauna on tämän kesän pois käytöstä.

Akaan seurakunnan leirikeskuksen Kumpulan saunatilat Heinäsuolla ovat pois käytöstä tämän kesän ajan. Läheiseltä jätevedenpuhdistamolta rikkoutui pumppu viime talven aikana, ja jätevedet lähtivät menemään väärään suuntaan. Tämän seurauksena lietettä päätyi Kumpulan saunatilojen lattialle.

Seurakunnan erityisammattimies Markku Heikkilä arvelee, että haaveri on sattunut maalis- tai huhtikuussa. Tarkkaa tietoa ajankohdasta ei ole.

Koska saunatilojen lattiat olivat puuta, ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin purkaa ne.

– Saunan sisätilat on purettu lähes kokonaan. Nyt siellä on kuivaus menossa. Etenkin näillä säillä se on hidasta työtä, joten saunaa tuskin saadaan käyttöön tänä kesänä.

Saunan sisäseinät on purettu alaosastaan siltä osin, kuin jätevesi ulottui niihin asti.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?