Hukarin vanhemmat vaativat oikaisua koulukyytiasiassa

Janette Puomila (vas.) sekä Elsa ja Akseli Ylönen askeltavat varmin ottein kotikadulla. Heidän vanhempiensa mukaan koulumatkalla on silti riskipaikkoja.

Janette Puomila (vas.) sekä Elsa ja Akseli Ylönen askeltavat varmin ottein kotikadulla. Heidän vanhempiensa mukaan koulumatkalla on silti riskipaikkoja.

Hukarilaisten koululaisten vanhemmat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen koulutuslautakunnan päätöksestä olla myöntämättä koulukyytiä alueella asuville, Keskustan koulua käyville esi- ja alkuopetusikäisille lapsille. Akaan koulutuslautakunta hylkäsi vanhempien anomuksen kokouksessaan 2. toukokuuta, ja perusteli päätöstään kaupungin koulukuljetusperiaatteilla, joiden mukaan oppilas saa kuljetuksen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä.

Anomuksen koulukyydin järjestämisestä on allekirjoittanut 57 hukarilaista, joiden mukaan koulumatka Hukarista Keskustan koululle ei ole turvallinen. Vanhempien laskujen mukaan matkalla on 18 tien ylitystä, joista kolme on kaksiosaisia ylityksiä. Kaikista tien ylityksistä kahdeksan on vanhempien mukaan täysin merkitsemättömiä.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että koulumatkan vaarallisuutta lisää myös matkan osittainen puutteellinen valaistus sekä pitkä matka, jonka aikana lapsen keskittyminen herpaantuu. Vanhempien laskujen mukaan lapsen matka Hukarista koululle kestää ilman aikuista reilusti yli tunnin suuntaansa, jolloin koulumatkojen kokonaispituus ylittää perusopetuslain määräämään kahden ja puolen tunnin kokonaiskeston.

Ylilääkärin mukaan kolme kilometriä olisi sopiva raja

Oikaisuvaatimuksen allekirjoittaneiden Janita Puomilan ja Reetta Ylösen mukaan lapsen keskittyminen ja oppiminen koulussa vaikeutuu koulumatkan rasittavuuden vuoksi.  Janita Puomila on pyytänyt asiasta lausunnon myös Akaan johtavalta ylilääkäriltä Juhani Grönlundilta, jonka mukaan kolme kilometriä on sopiva yläraja itse käveltävälle koulumatkalle yhteen suuntaan, kun kyseessä on peruskoulun ensimmäistä tai toista luokkaa käyvä lapsi. Grönlundin lausunnon mukaan tätä pitempi matka rasittaa lasta siinä määrin, että matkan turvallinen suorittaminen vaarantuu.

– Lisäksi lapsi rasittuu siinä määrin, että lapsen vapaa-ajan vietto ja siihen liittyvä läksyjen teko eivät suju vireystaso huomioon ottaen optimaalisella tavalla, Grönlund kirjoittaa 17. toukokuuta päivätyssä sähköpostivietissään Janita Puomilalle.

Ylilääkärin lisäksi Puomila ja Ylönen siteeraavat oikaisuvaatimuksessaan myös lapsiasiavaltuutetun internet-sivuja sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 31. artiklaa, jonka mukaan lapsella tulee olla oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan.

– Oikaisuvaatimuksena vetoamme myös siihen, että emme halua syyllistyä lapsen heitteillejättöön lähettäessämme 5-vuotiaan lapsen kävelemään pitkää koulumatkaa yksin, Puomila ja Ylönen toteavat.

Akaan koulutuslautakunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina.

Yksi kommentti

  1. Hartsa

    Hetkinen. 5 vuotiaan? Eikös koulu aloiteta 7 vuotiaana?
    Esikouluikäiset eli eskarit kuuluu vanhempien viedä kouluun sekä hakea sieltä, eikö vai haluaako vanhemmat itsekkin kyydin sinne?

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?