Betonipölkkyjen murskaushanke vastatuulessa

 

Akaan kaupunkisuunnittelulautakunta ei halua käytettyjen ratapölkkyjen murskausta Toijalan keskustaan. Liikennevirasto on hakenut ympäristölupaa käytettyjen betonisten ratapölkkyjen pulverointiin ja hyödyntämiseen Veturimuseon viereiselle alueelle sekä Kankomäentien läheisyyteen. Pulveroinnissa betonipölkyt murskataan alle 150 millin kokoiseksi murskeeksi kaivinkoneeseen liitetyillä saksimaisilla teräsleuoilla.

Akaan kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ei puolla Liikenneviraston lupahakemusta. Lautakunnan mukaan Liikenneviraston suunnitelmat ovat ristiriidassa alueen käynnissä olevan suunnittelun ja kaavallisten tavoitteiden kanssa. Toiminnan nähdään heikentävän alueen vetovoimaisuutta ja vaikeuttavan jo käynnissä olevia neuvotteluja kaupallisten toimintojen sijoittumiseksi kaava-alueelle. Sen pelätään lisäävän myös liikennevahingon riskiä kaupungin keskustassa.

– Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun näkökulmasta isoin tekijä tässä on, että toiminta alkaessaan saattaisi jatkua hyvinkin pitkään, mikä voisi pahastikin haitata aseman seudun kehittämistä. Tällä hetkellä me käymme alueesta keskusteluja mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa, jotka voisivat tulla mukaan alueen kehittämiseen. Ei olisi kovin mairittelevaa, jos alueella olisi käynnissä teollinen toiminta, kun kaupan ja liikenteen asioita pitäisi nostaa enemmän esille. Lisäksi toiminnan lieveilmiöt ja mahdolliset pölyhaitat asukkaille ovat sekin totta kai riski, arvioi Akaan kaavoituspäällikkö Jyri Sarkkinen.

Lautakunta muistuttaa myös Yritys-Konhon teollisuus- ja yritysalueesta, jonne on tulossa pistoraide pääradalta ja josta on hyvät yhteydet valtateille ilman, että raskas liikenne kuormittaa keskustaa ja asuinalueita. Lautakunnan mukaan mahdollinen pöly- ja meluhaitta ovat vähäisemmät teollisuusalueella kuin asutuksen välittömässä läheisyydessä. Kaupunginhallitus päättää kaupungin lausunnosta kokouksessaan 16.4.

Ely-keskuksen mukaan kyse jätteenkäsittelystä

Myös Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut Liikenneviraston lupahakemuksesta lausunnon. Ely-keskuksen mukaan käytöstä poistettujen ratapölkkyjen pulverointi on luokiteltavissa jätteenkäsittelyksi ja pulveroinnista voi aiheutua lähimmille asuinrakennuksille melu- ja pölyhaittoja. Lisäksi Ely-keskus katsoo, että jätteenkäsittely pulveroimalla ei ole alueen asemakaavan mukaista. Asemakaavassa alue on liikennealuetta. Ely-keskuksen mukaan toiminta ei edistä liikennettä eikä ole liikenteen sujumisen kannalta olennaista.

Liikenneviraston lupahakemus on herättänyt myös alueen asukkaissa suurta vastustusta. Ympäristölupahakemuksesta jätettiin määräaikaan mennessä 23 muistutusta ja kommenttia. Parhaillaan myös netissä kerätään nimiä adressiin, jossa vastustetaan ratapölkkyjen murskausta Toijalan keskustassa. Nettiadressin on allekirjoittanut yli 100 henkilöä.

Päätös kesällä

Ympäristöluvasta päättää Valkeakosken kaupungin ympäristöjaosto, joka on Akaan, Urjalan ja Valkeakosken yhteinen toimielin. Akaata jaostossa edustavat Hannele HalmelaTaberman ja Anni Tiura. Lisäksi jaostoon kuuluu kaksi edustajaa Urjalasta ja kolme Valkeakoskelta.

Ympäristötarkastaja Taru Lainkari Valkeakosken ympäristöpalveluista arvioi jaoston käsittelevän Liikenneviraston lupahakemusta kesäkuussa. Liikennevirasto antaa palautteeseen oman vastineensa, ennen kuin asia etenee jaoston päätettäväksi.

– Muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon lupaharkinnassa. Luvan kieltämiselle tai myöntämiselle pitää olla riittävät perusteet. Yleisesti ottaen lupaa ei voida myöntää, jos lain puitteet eivät täyty tai kyseessä on kaavan vastainen toiminta. Tämän lupahakemuksen osalta en osaa vielä sanoa, mikä päätösehdotus tulee olemaan, koska kaikkia lausuntoja ei ole vielä saatu, Lainkari toteaa.

Liikennevirasto on hakenut betonipölkkyjen pulverointilupaa myös Valkeakosken Metsäkansaan, jossa hanke on myös herättänyt vastustusta.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?