Uudessa metsälaissa metsänomistajan mahdollisuudet laajenevat

 

Uusi metsälaki on jo pitkälle valmisteltu ja se tulee näillä näkymin muuttumaan vuoden 2014 alussa. Tulevatko lakimuutokset näkymään metsien hoidossa ja maisemassa, se näkyy tulevina vuosikymmeninä. Uudessa metsälaissa metsänomistajalle annetaan enemmän vapauksia hoitaa metsiänsä omien tavoitteidensa pohjalta. Merkittävimpiä muutoksia on se, että metsän uudistamisrajat poistuvat eli metsän saa uudistaa minkä ikäisenä tahansa. Toisaalta, jos metsänomistaja vierastaa laajoja avohakkuita, uusi metsälaki sallii eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen ja pienaukkohakkuut.

Ilman metsälakimuutoksiakin metsänomistajan on hyvä miettiä omia tavoitteittaan metsiensä hoidolle ja vaatia metsäammattilaiselta tavoitteidensa mukaista palvelua. Tavoitteet voivat vaihdella tehokkaasta puuntuottamisesta aina metsänsuojeluun asti. Joillakin alueilla voidaan hoitotöitä tehdä vaikkapa metsäkanalintujen hyväksi, kun taas toisaalla maisema voi olla ensisijainen metsänhoidon tavoite. Metsänhoidolle asetetut monet tavoitteet eivät välttämättä sulje toisiaan pois, vaan hyvällä suunnitellulla voidaan saavuttaa useita tavoitteita samanaikaisesti.

Metsänomistajan on hyvä olla tietoinen oman metsänsä mahdollisuuksista uuden lain näkökulmasta. Metsälain merkittävimmistä muutoksista metsänhoitoon kerrotaan Valkeakoskella Ilolan maatilamatkailutilalla (Vedentaantie 30) keskiviikkona 10.4. kello 17.30–20.30 järjestettävässä tilaisuudessa.

Illan aikana puhutaan metsälakimuutosten lisäksi luonnonhoidosta sekä METSO-ohjelman vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuksista. Tilaisuuden järjestävät Suomen metsäkeskus ja Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa. Ilmoittautuminen netin kautta www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai soittamalla numeroon 040 673 5515.