Hyvin korjattuja seurantaloja etsitään palkittavaksi

 

 

Joka vuosi yksi seurantalo saa Hyvän korjauksen palkinnon tunnustuksena talon ominaispiirteitä kunnioittavasta ja toimivuutta parantavasta korjauksesta. Nyt etsitään vuoden 2013 palkittavaa kohdetta, jota voi ehdottaa toukokuun loppuun saakka.

Ehdotuksia palkinnon saajiksi voivat lähettää niin yksityishenkilöt kuin erilaiset yhteisötkin. Ehdotuksia otetaan vastaan 31.5.2013 saakka. Tarkemmat tiedot menettelystä, palkinnon myöntämisperusteet sekä tarvittavat lomakkeet löytyvät osoitteesta www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/hyvan-korjauksen-palkinto.

Tunnustuspalkinnon kohteen tulee olla korjattu siten, että mahdollisimman paljon sen ominaispiirteitä ja ikäkerrostumia on säilytetty, korjaukset on tehty taloon soveltuvilla korjausmenetelmillä, ja mahdolliset laajennukset sekä tilojen esteettömyys on suunniteltu kokonaisuus huomioiden.

Seurantaloasiain neuvottelukunnan asettama palkintoraati arvioi esitykset ja neuvottelukunta päättää tunnustuspalkinnon myöntämisestä syyskokouksessaan. Palkintoja jaetaan vuosittain yksi, kunniamainintoja voidaan jakaa useampia.

Seurantaloasiain neuvottelukunta on seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöjen perustama yhteistyöelin, jossa ovat mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön ja Museoviraston sekä Kuntaliiton edustajat. Neuvottelukunta on Suomen Kotiseutuliiton hallituksen asettama.