Niko Sulin

118
Voimassa 31.5 asti.

KAIKILLE HYVÄ AKAA

Hyvä Akaa syntyy monesta eri tekijästä. Terveistä kouluista, hyvästä taloudenpidosta, toimivasta palveluverkostosta jne. Haluan olla vaikuttamassa ja edesauttamassa, jotta kaikille Akaalaisille lapsille ja nuorille voidaan mahdollistaa harrastustakuu ja ikääntyneiden Voimaa- ja Vireyttä ohjelmaa jatketaan ja kehitetään. Liikuntapaikkojen rakentaminen tulisi olla suunnitelmallista ja palvella myös kilpa- ja huippu-urheilua.

Akaan kaupungin tulisi mahdollistaa, yhdessä seurojen ja yhdistysten kanssa, nk. matalan kynnyksen -osallistumista eri lajeista ja aktiviteeteistä kiinnostuneille Akaalaisille. Harrastaminen ja liikunta ovat parasta ennaltaehkäisevää työtä, johon kaupungin tulisi investoida.