Antti Kemi

Kari Immonen kiirehtii Keskustan koulun korjausten aloittamista

Keskustan koulua helmikuusta alkaen tutkinut diplomi-insinööri Kari Immonen on sitä mieltä, että käytöstä poistetun koulun jatkokorjausten aloittamista pitäisi kiirehtiä. – Kaikille osapuolille olisi hyvä, että korjauksiin ryhdyttäisiin. Odottamisesta tulee kustannuksia kaikille. Toinen kysymys on, kauanko oppilaita voi pitää tilapäisissä opetustiloissa, Immonen sanoo. Hänen mukaansa vuosina 2014–2015 silloisen valtuuston päätöksen mukaan täydellisesti peruskorjattu rakennus kannattaa ilman…

Väistötilan rakennuslupa haettiin väärillä piirustuksilla

Akaan kaupunki haki ja sai itselleen Viialan yhtenäiskoulun teknisen työn väistötilojen rakennusluvan väärien rakennuspiirustusten perusteella. Akaan tekninen johtaja Antti Kemi kysyi Rakennus Vahala Oy:n toimitusjohtajalta Vesa Vahalalta tiloja suorahankintamenettelyllä sen jälkeen, kun avoin kilpailu ei tuonut yhtään tarjousta. Suorahankinnassa täytyy kuitenkin noudattaa alkuperäisen kilpailun ehtoja. Kaupunki oli alunperin hakenut 500–600 neliön tiloja. Tarjouksessa, jonka toimitusjohtaja…

Akaalla on kesällä neljä kaupunginjohtajaa

Akaan kaupungin henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori toimii Akaan kaupungin vs. kaupunginjohtajana 30.11.2017 saakka. Sinivuori on toiminut vs. kaupunginjohtajana helmikuusta 2017 alkaen. Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari jäi tuolloin pois töistä, ja 31. toukokuuta Akaan valtuusto irtisanoi Viitasaaaren puolen vuoden irtisanomisajalla luottamuspulan vuoksi. Tällä hetkellä Viitasaari on sairauslomalla. Briitta-Liisa Sinivuoren ollessa vuosilomalla 10.7. – 6.8.2017 kaupunginjohtajan sijaisena toimivat 10.–16.7….

AW-Rakennus kieltää tehneensä virheitä muovimattojen asennuksessa

Akaan kaupunginhallitus on päättänyt, että Viialan yhtenäiskouluun kuuluvassa Keskustan koulussa suoritetaan vain urakoitsijan takuuvastuuseen kuuluvat korjaustoimenpiteet. Vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori muutti asiaan liittyvää esitystään kokouksessa. Alkuperäinen ehdotus oli, että Keskustan koulussa suoritetaan akuutit korjaustoimenpiteet siten, että rakennuksen kolmas kerros on käytettävissä syyslukukauden 2017 alkaessa. Sinivuoren mukaan kaupunki on sitä mieltä, että esimerkiksi kaikki tarvittavat lattioiden…

Virkamiehen esteellisyys ei ole asia, jonka hän voi huomioida halutessaan

Perustuslain 1 §:n 2 momentin mukaan ”Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.” Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.” Perustuslain 118 §:n 1 momentin mukaan ”Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta.” Hallintolain…

Akaan tekninen toimi ei hankkinut parakeille rakennuslupaa

Akaan kaupungin vastaavan rakennustarkastajan Henri Salosen mukaan hän kehotti jo viime vuoden puolella kaupungin teknistä toimea laittamaan vireille rakennuslupahakemuksen Keskustan koulun väistötiloille. Salonen näki silloin ennusmerkit, että tarvetta tiloille tulee olemaan. Nyt 12 ryhmän opetusta varten vuokratut parakit ovat jo pystyssä, mutta rakennuslupaa niillä ei edelleenkään ole. Siksi niitä ei ole myöskään voitu ottaa käyttöön,…

Mika Setälän mielestä tosiasioiden myöntämisessä viivyteltiin

Akaan koulutuslautakunta ohjeisti edellisessä kokouksessaan 6.4. teknistä toimea hankkimaan 2. toukokuuta mennessä sellaiset tilat, joihin saadaan siirrettyä koko Keskustan koulun tämänhetkinen toiminta. Asia ei ollut esityslistalla omana pykälänä vaan se käsiteltiin kohdassa Muut asiat, jossa lukee: Viialan yhtenäiskoulun väistötiloja tilataan oppilasryhmän toiminnan edellyttämä määrä. – Perusopetuslaki edellyttää tervettä oppimisympäristöä. Me haluamme noudattaa perusopetuslakia, ja se…

”Siivouksella näyttää olleen vaikutusta”

Keskustan koulun pölyistä 24. tammikuuta otettujen kontrollinäytteiden laboratoriotulokset ovat valmistuneet. Näytteiden testausseloste on päivätty 9.2.2017, ja sen mukaan sädesientä ei ollut yhdessäkään näytteessä. Muita bakteereja oli liikuntasalin kahvion yläkaapin näytteessä erittäin runsaasti, kahdessa näytteessä runsaasti, kolmessa kohtalaisesti ja yhdessä vähän. Joulukuussa ennen koulun tehosiivousta otetuista seitsemästä näytteestä useammassa oli erittäin runsasta, runsasta tai kohtalaista home-…

Akaan kaupungin kiinteistöistä

Akaan Seudussa 1.2. kirjoitettu asia koulujen sisäilmaongelmista on surullista luettavaa. Kuinka on mahdollista, että Viialan koulun koululaiset ja opettajat kärsivät myrkyllisistä mikrobeista uusituissa ja korjatuissa tiloissa? Kuka ottaa vastuun? Minäkö veronmaksajana, jonka pitäisi voida luottaa siihen, että sekä kaupungin työntekijöiden että lasten käyttämät tilat ovat terveellisiä ja turvallisia? Minä olen maksanut veroni tähän kuntaan siinä…