Tilausvahvistus ja -ehdot

Akaan Seutu Lehti Oy:n julkaisema Akaan Seutu koostuu Akaan Seudusta sekä vaihtelevista liitteistä. Akaan Seutu Lehti Oy julkaisee myös Akaan Seutu digilehteä, joka on tabletilla ja verkkoselaimella luettava sähköinen versio lehdestä sekä Akaan Seutu Verkkolehteä, joka on akaanseutu.fi -sivustolle tuotettuja artikkeleita.

1. Tilausmuodot

TÄYSTILAUS sisältää Akaan Seudun paperilehden, digilehden ja verkkosivuston. Tilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista. Tilausmaksun voi sopia maksettavaksi 12, 6,tai 3  kuukauden välein. Jatkuva tilaus laskutetaan tilausjakson alussa ja seuraavat jaksot ennen uutta laskutusjaksoa. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai lopettaa tilauksen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään 2 viikkoa ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Mikäli jatkuva tilaus halutaan lopettaa muulloin kuin laskutusjakson päättyessä, laskutetaan saadut lehdet määräaikaishinnaston mukaan.

DIGILEHTI sisältää Akaan Seudun digilehden. Tilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista. Tilausmaksun voi sopia maksettavaksi 6, 3 tai 1 kuukauden välein. Jatkuva tilaus laskutetaan tilausjakson alussa ja seuraavat jaksot ennen uutta laskutusjaksoa. Suosittelemme ottamaan käyttöön e-laskun, veloitamme digilehden paperilaskusta laskutuslisän 5 €/ lasku. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai lopettaa tilauksen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään 2 viikkoa ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Mikäli jatkuva tilaus halutaan lopettaa muulloin kuin laskutusjakson päättyessä, laskutetaan saadut lehdet määräaikaishinnaston mukaan.

PAPERILEHTI sisältää Akaan Seudun paperilehden. Tilaus on voimassa sovitun määräajan. Määräaikaistilaus laskutetaan tilauksen alussa.  Jos määräaikainen tilaus halutaan lopettaa ennen sovitun määräajan päättymistä, tilaaja on velvollinen maksamaan saamansa lehdet. Suoritettuja tilausmaksuja ei palauteta toimittamatta jäävistä lehdistä muutoin kuin painavasta syystä (muutto levikkialueelta, terveydelliset syyt).

 

2. Tilausten alkamisaika

Tilaus alkaa asiakkaan valitsemana päivänä huomioiden määräajat.
Paperilehti: Tilauksen tulee olla perillä tilaajapalvelussa kolme arkipäivää ennen lehden ilmestymistä klo 10.00.
Sähköiset tuotteet: Tilaus voi alkaa tilaamispäivänä, mikäli tilaus tehdään itsepalvelussa osoitteessa akaanseutu.fi.  Itsepalvelussa tilauksen tehnyt saa rekisteröitymisessä tarvittavat tunnukset heti sähköpostiinsa. Tilaajapalveluun tulevat tilaukset käsitellään jokaisena arkipäivänä ja tilaukset astuvat voimaan saapumisjärjestyksessä. Rekisteröitymiseen tarvittavat tunnukset toimitetaan sähköpostilla, kun tilaus on käsitelty.

3. Jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää Akaan Seudun paperilehden tilauksen jakelun tai muuttaa tilauksen toimitusosoitetta ilmoittamalla asiasta tilaajapalveluun tai tehdä sen itsepalveluna netissä osoitteessa akaanseutu.fi. Muutokset astuvat voimaan kohdan 2. mukaisesti. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 7 päivää. Tilapäinen jakelunkeskeytys hyvitetään Akaan Seudun täystilaajalle tilausaikana siten, että seuraava laskutusjakso siirtyy eteenpäin hyvitetyn ajan verran.

4. Tilaushinnat, tilausehtojen muutokset ja tilausmaksu

Lehden hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävissä Akaan Seudun asiakaspalvelussa ja osoitteessa akaanseutu.fi. Kustantaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin tarvittessa. Mahdolliset hinnanmuutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Paperilehden tilaushinnat sisältävät arvonlisäveroa 10 %. Sähköiset tuotteet sisältävät arvonlisäveroa 24 %.

Jos jatkuva tilaus halutaan maksaa useammassa kuin yhdessä erässä, sisältää jakson tilaushinta laskutuslisän. Laskutuslisää ei veloiteta maksettaessa jatkuva tilaus yhdessä vuosierässä (laskutus 12 kk välein). Digilehden tilaajia suosittelemme ottamaan käyttöön elaskun, veloitamme digilehden paperilaskusta laskutuslisän 5 €/ lasku.

Tilausmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä, maksumuistutuksen lähettämisestä veloitetaan muistutusmaksua 5 euroa. Maksamattomana päättyneestä tilauksesta veloitetaan määräaikaistilaushinnaston mukainen tilausmaksu ajalta, jolta tilaaja on ehtinyt saada lehtiä.

5. Paperilehden jakelu

Akaan Seutu jaetaan lehden lähilevikkialueella tilaajalle ilmestymispäivänä Alma Manun paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun ja jakelutavan mukaisesti. Muille alueille lehti toimitetaan kuljetusten mahdollistamalla nopeudella Postin perusjakelussa. Muualla Suomessa lehti jaetaan pääasiassa ilmestymistä seuraavana arkipäivänä.

Säätila tai muut poikkeukset voivat vaikuttaa jakeluaikatauluun. Jakajalla tulee olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimet sekä osoitenumerot on merkittävä selkeästi.

Mikäli lehti tai lehden liite jää Akaan Seudusta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä tilaajapalveluun.

Akaan Seudun vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden tai liitteen toimittamiseen normaalijärjestelyin tilaajalle mahdollisimman pikaisesti. Toissijaisesti Akaan Seutu pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Akaan Seutu ei edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Tilaukset toimitetaan force majeure –varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) ja force majeure –esteen takia toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä.

6. Etämyynti

Tilaajalla on Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukainen oikeus perua etämyynnissä puhelinmyyjän kautta tekemänsä tilaus vapaamuotoisella ilmoituksella 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Perumiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen perumisilmoitusta saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

7. Tietosuoja ja henkilötietolaki

Akaan Seudun tilaajat ovat Pirkanmaan Lehtitalo Oy -konsernin asiakasrekisterissä, johon tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Rekisterikuvaus ja -seloste on nähtävissä Akaan Seudun asiakaspalvelussa (Alventie 4, 37800 Toijala) ja osoitteessa akaanseutu.fi. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja –tutkimuksiin ilmoittamalla asiakaspalveluun. Henkilötietolain mukaiset yhteydenotot tulee toimittaa lehdelle kirjallisina ja allekirjoitettuna.

Akaan Seutu Lehti Oy
PL 60
37801 Toijala

  • Puhelinasiakaspalvelu 010 5844 170 (ks. puhelun hinnat), ma-pe klo 9-15
  • Asiakaspalvelupiste, Alventie 4, 37800 Toijala, ma-to klo 9-15
  • Sähköposti: tilaukset@akaanseutu.fi

 

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>