Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

  • Akaan Seutu Lehti Oy / Pirkanmaan Lehtitalo -konserni
  • Y-tunnus: 1013049-0
  • Alventie 4, 37800 Toijala

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

  • Akaan Seutu Lehden kanta-asiakaspalvelu
  • sähköposti: kanta-asiakas[at]akaanseutu.fi
  • puh. 010 5844 170 (ks. puhelun hinnat)

3. Rekisterin nimi

  • Akaan Seutu Lehti Oy / Pirkanmaan Lehtitalo -konsernin kanta-asiakas- ja sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi. Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Akaan Seutu Lehti Oy voi lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia henkilötietolain mukaisesti tai sähköistä suoramarkkinointia (sähköpostitse, tekstiviestien välityksellä) mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa. Muiden kuin sähköiseen markkinointiin suostumuksensa antaneiden henkilöiden tietoja käytetään ainoastaan kampanjan palkintojen lähettämiseen ja ne tuhotaan kampanja päädyttyä. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa kokonaan tai osittain.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sukupuoli ja äidinkieli, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  • Tietoja ei luovuteta

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot:
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>