Kuntavaalit 2017

Selvä enemmistö ehdokkaista pitää peruskorjausta virheenä

Akaan Seudun vaalikoneessa kuntavaaliehdokkailta kysyttiin, oliko Keskustan koulun peruskorjaaminen oikea päätös. Kaikista Akaan 134 kuntavaaliehdokkaasta Keskustan koulua koskevaan kysymykseen on vastannut 111 ehdokasta, ja heistä 73 prosenttia on sitä mieltä, että peruskorjaus ei ollut oikea päätös. Oikeana päätöksenä peruskorjausta piti 22 prosenttia ehdokkaista, ja viisi prosenttia ei ilmoittanut kantaansa. Muut vaalikoneen käyttäjät ovat koulun peruskorjauksesta…

Kuntavaalitrendit: Nuorista harvempi kuin joka kolmas äänesti viime kuntavaaleissa

Viime kuntavaalien äänestysaktiivisuus oli 58,3 %.  Alle 25-vuotiaista nuorista harvempi kuin joka kolmas käytti äänioikeuttaan (30 %). 25–34 -vuotiaiden äänestysprosentti oli noin 40. Valtuustoissa ja ehdokaskunnassa nuoret ovat edelleen selvästi aliedustettuja. Kuntavaalien ehdokasmäärät ovat puolittuneet vuoden 1980 vaaleista. 65 vuotta täyttäneiden ehdokkaiden osuus kaikista ehdokkaista on nelinkertaistunut vuoden 1996 kuntavaaleista (1996/4% ja 2017/16%). Samalla aikavälillä…

Toijalan torilla toivottiin päättäjien muistavan heikompiosaisia

Akaan demareiden ja Akaan Keskustan kunnallisvaaliehdokkaiden vaaliteltat olivat Toijalan torilla lauantaina. Aamukahvi ja lounasmakkarat näyttivät kelpaavan aurinkoisessa säässä, mutta paikalle tullut yleisö ei kovin hanakasti halunnut kertoa, mitä se ehdokkailta odottaa. Akaalainen Kirsi Lehtinen toivoo valtuutettujen kiinnittävän enemmän huomiota heikompiosaisiin. – Lasten, vanhusten ja pienituloisten asiat pitää saada kuntoon ja niitä asioita pitää aktiivisemmin ajaa….

Mielipide: Akaan kiinteistöjen hoito pitää saada ammattimaiseksi – annetaan ammattilaisten hoitaa meidän varallisuuttamme hyvin.

Akaan kiinteistöjen hoitoa on parannettava. Maaliskuun puolivälissä jälleen esiin nousseet kiinteistöongelmat eivät lopu nykyisillä toimintamalleilla. Kirkonkylän koulun pitkään jatkuneet ongelmat ovat todella ikäviä asioita oppilaille, heidän perheilleen ja koulun henkilökunnalle. Kuluneella valtuustokaudella on keskustelu usein kiinteistöistä ja niiden remontoimisesta esimerkiksi: Nahkialan koulu, Pappilan koulu, Arvo Ylpön Koulu, Kirkonkylän koulu ja tietysti Keskustan koulu. Kiinteistöjen hoito…

Mielipide: Tie parempaan Akaaseen

Facebookin Akaalaiset –ryhmässä oli ehdokkaille ja valtuutetuille suunnattu kysymys: Istuvat ja uudet tulevat valtuutetut: Akaan väkiluku on vuoden 2016 aikana laskenut 112 henkeä. (Tilastokeskus) Traagista kyllä, se on hätänumero. Mikä on teidän reseptinne? Lyhyt sellainen? Kirjoitin kysymykseen aluksi pyydetyn lyhyen reseptin. Keskustelun avannut henkilö pyysi avaamaan listaani, tässä lopputulos. Koska kaikki kaupunkimme asukkaat eivät ole…

Mielipide: Oppilaat uupuvat koulussa eivätkä saa tukea

Vanhemmat ovat edelleen huolissaan Akaan kaupungin säästöjen vaikutuksesta lapsiin ja nuoriin, heidän koulutukseensa ja tulevaisuuden näkymiinsä. Jo nyt on nähtävillä kuinka suuret luokkakoot vaikuttavat lastemme kasvuun ja kehitykseen, oppimiseen sekä oppimistuloksiin negatiivisesti. Suuressa ryhmässä työrauhaongelmat ovat väistämättömiä. Vaikka luokassa kukaan ei tahallaan häiritsisi oppituntia, opiskelun taustahäly nousee häiritseväksi. Useat lapset tarvitsevat hyvää työrauhaa pystyäkseen opiskelemaan…

Mielipide: Asianajajan palkkaamisesta tilapäiselle valiokunnalle

Onko meillä joku ”hyvämieskerho”, kun kaupunginhallituksen puheenjohtaja väkisin ajaa kallista asianajajaa aiheuttamiinsa riitoihin? Kaupunginvaltuusto päätti perustaa valiokunnan selvittämään Aki Viitasaaren erottamista ja samalla päätöksellä ei palkata asianajaja Timo Jarmasta. Kuitenkin valiokunnalle annettiin lupa valita ulkopuolelta sihteeri, niin kuinkas ollakaan valiokunta palkkaa kyseisen asianajajan sihteeriksi. Kustannuksien johdosta hänet kutsutaan tarvittaessa kokouksiin. Kierretäänkö tässä valtuuston tekemää päätöstä,…

Mielipide: Valtuusto hiekkalaatikolla

Miten voi luottaa? Akaan Seutu-lehdessä on sivukaupalla kirjoitettu kaupunginjohtajan erottamisesta tai siirtämisestä toisiin tehtäviin. Ajojahdin todellinen syy ei ainakaan minulle ole selvinnyt. Ihmettelen syvästi tämänkaltaista salamyhkäisyyttä. Seison hiekkalaatikon reunalla ja olen kuulevinani seuraavan kaltaisia ääniä. ”Kyllä meidän isä teidän isän voittaa. Ei me sua oteta mukaan, et leiki mun lelullani.” Kuntavaalit ovat tulossa tarvitaan suoraselkäisiä…

Hannu Järvinen pelkää kaupunginjohtajan sairaseläkettä

Kaupunginhallituksen jäsen Hannu Järvinen (sd) esitti viime viikon kokouksessa, että kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren kokema häirintä annetaan poliisin selvitettäväksi. Järvisen esityksen mukaisen, äänin 6–0, 1 tyhjä, syntyneen päätöksen perusteluna mainitaan se, että näin saataisiin asiassa puolueeton selvitys. Vs. kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori esitti, että mahdollinen häirintä selvitettäisiin Akaan kaupungin omalla, vuonna 2013 hyväksytyllä henkisen väkivallan toimintamallilla….

Mielipide: Joukkoliikenteen aikataulut joka kotiin

Olen iloinen ja vähän ylpeäkin, että Akaan jokaiseen talouteen jaettiin Akaan sisäisen joukkoliikenteen aikataulut. Samalla olen vähän harmissani, että se tapahtui neljä kuukautta aikataulujen ja kaksi kuukautta Akaan oman kaupunkilipun käyttöönoton jälkeen. Aikataulu on voimassa useimmilta osin enää kolme kuukautta. Olen ajanut työkseni Akaan palvelubussia vajaan kaksi vuotta. Koko tuon ajan olen harmitellut palvelun käyttäjien…